BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Info
Grant ndihma Japoneze në lartësi prej 302.020 eurosh për pesë projekte për Maqedoninë
12:59, Tuesday, March 08, 2016

Ambasade e Japonisë në Vjenë nënshkroi pesë grant marrëveshje për të cilat do të sigurohen shumë prej 302.020 eurosh ndihmë për pesë projekte në Maqedoni edhe atë:
1. Projekt për renovimin e shkollës fillore ‘’ Shën Kirili dhe Metodi’’ në fshatin Podllogu i epërm në Komunën e Koçanit
2. Projekt për renovimin e stacionit shëndetësor në fshatin Dvorishte në Komunën e Berovës
3. Projekt për përmirësimin e menaxhimit me mbeturina të forta në Komunën e Krivogashtanit
4. Projekt për rehabilitimin dhe renovimin e pajisjeve mjekësore në spitalin e përgjithshëm në Gjevgjeli
5. Projekt për përmirësimin e menaxhimit me mbeturina të forta në Komunën e Kumanovës.

www.sep.gov.mk/content/

Share!
Info
Thirje Publike për ndarje të granteve për organizata civile dhe media - Mbështetje Nordike
Është hapur thirrja e Parë për projekt propozime në kuadër të Programit IPA II për Bashkëpunim Ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë 2016 - 2020.
RAPORTI I KOMISIONIT EVROPIAN PËR MAQEDONINË E VERIUT PËR VITIN 2019
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.