BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
EU talks
17:36, Thursday, February 04, 2016

Sekretariati për Çështje Evropiane organizon diskutim me organizatat rinore në kuadër të projektit “BE Bisedime”.

Ngjarja do të realizohet në MK-BE Info Qendra e SÇE-së (në qendrën Maqedonia) nesër, 05.02.2016, me fillim në ora 12:00.

Diskutimin do ta udhëheq Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane, dr. Fatmir Besimi me organizatat rinore të cilat janë regjistruar në thirrjen e Sekretariatit “E hapur për sektorin civil”. Tema e diskutimit do të jetë “Të rinjtë – kreator të vlerave Evropiane në Maqedoni”

Nga ana e Zëvendëskryeministrit do të ketë deklarata për mediat para ngjarjes, po ashtu do të keni mundësi të merrni edhe inserte të shkurta ngjarja.

Share!
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.