BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
EU talks
PRITJET, SFIDAT DHE HAPAT E ARDHSHME NË EUROINTEGRIME 03 nëntor 2015

Para shpalljes së Raportit të këtij viti Strategjia për zgjerim dhe Raportit të progresit për Republikën e Maqedonisë, nga ana e Komisionit Evropian, Sekretariati për Çështje Evropiane, ju fton në debat me temë: ‘’Pritjet, sfidat dhe hapat e ardhshme në eurointegrime’’ si pjesë e ciklit debatues ‘’BE bisedime’’.

Debati do të realizohet me 03. Nëntor 20015 (e martë), me fillim në ora 10 - 11.30, në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane – SÇE (Kej Dimitar Vlahov nr.4, prapa Hotel Stoun Brixh).

Debati është i karakterit të hapur për gjithë organizatat e shoqërisë civile të cilët kanë plotësuar formularin për regjistrim në ueb faqen e SÇE-së.

http://www.sep.gov.mk/content/?id=706#.VjM-8dKrTGg

Share!
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.