BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
IPA projektet
Përfshirja sociale e grave nga zonat rurale (19/05/2015)
13:16, Wednesday, June 10, 2015

Financuar nga: Bashkimi Evropian në kuadër të programit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut

Qëllim i projektit: krijim i modelit të qëndrueshëm për përfshirje sociale të grave në zonat e përzgjedhura rurale, duke siguruar mundësi për forcimin e tyre ekonomik dhe rritje të mundësive për punësim në shoqatën jo-formale civile të grave “Zdruzeni Kreativci”.

Vlera e përgjithshme: 109.050 euro

Kohëzgjatja: shkurt 2014 - maj 2015

 

Lexo më shumë

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.