BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: SHTABET E KRIZAVE PËR BALLAFAQIM ME COVID 19 TË FORMOHEN NË NIVEL TË KOMUNITETEVE LOKALE
19:25, Tuesday, March 31, 2020

Sot në Sekretariatin për Çështje Evropiane u mbajt mbledhja konstituive e Trupit Koordinues për koordinim të shtabeve në njësitë e vetëqeverisjes lokale (komunave dhe qytetit të Shkupit), për ballafaqimin me kanosjen nga COVID 19. Në rolin e Koordinuesit kryesor me trupin, kryesoi Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane Bujar Osmani.


Krahas konkluzioneve të rregullta për konstituimin e punës së trupit dhe përcaktimin e fushëveprimit të tij, që në mbledhjen e parë konstituive, Trupi Koordinues solli vendim që ti obligojë komunat, për formimin e menjëhershëm të shtabeve të veçanta për ballafaqim me sfidat e epidemisë, edhe atë, krahas këtyre njësive të pushtetit lokal si trupa kompetent, po ashtu edhe në nivelin e komuniteteve lokale, me çka do të sigurohet koordinim më i afër me nevojat e qytetarëve dhe qasje më e afërt drejtpërdrejtë në terren.


Medoemos duhet të sigurojmë prezencë të nivelit më të lartë në terren në mënyrë të organizuar dhe të koordinuar, me qëllim që të kemi mbështetje në kohë dhe në mënyrë përkatëse për qytetarët, por edhe informim dhe njoftim të besueshëm rreth gjendjeve, deklaroi Osmani, duke i potencuar komunitetet lokale si njësi më të afërta deri tek qytetarët, si dhe koordinimin e komunave dhe aktiviteteve të tyre si instrumentin direkt më të përshtatshëm për qasje deri tek qytetarët.


Trupi Koordinues është formuar me vendim të Qeverisë javën e kaluar, ku krahas Koordinuesit kryesor, Zëvendëskryeministrit Osmani, marrin pjesë edhe Drejtoi i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim si Zëvendës i Koordinatori Kryesor, pesë anëtarë nga radhët e Inspektorëve pranë Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, si dhe Sekretarët Shtetërorë të Ministrisë së Shëndetësi, Ministrisë për Punë të Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes.
Share!
Lajme
OSMANI: NDIHMË NË KOHË DHE MIRË E TARGETUAR
Osmani për vizitë në Shtabin e krizës në Strugë dhe takim me përfaqësuesit e bashkësive me të mëdha fetare të rajonit
Zëvendëskryeministri Bujar Osmani mbajti pres-konferencë për shpërndarjen e ndihmës së huaj lidhur me ballafaqimin me KOVID 19
Video konferencë takim Osmani Danielson
Video konferencë takim Osmani Edshtadler
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.