BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
CEI - Thirrje e jashtëzakonshme për projekte për ballafaqim me krizën e COVID-19
14:05, Tuesday, March 31, 2020

Është hapur thirrje e jashtëzakonshme për dorëzim të aplikacioneve lidhur me COVID19: 600.000 euro për projekte për mbrojtje shëndetësore, arsim dhe mbështetje për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme

Me qëllim që të sigurohet përgjigje e koordinuar ndaj përhapjes globale të COVID 19, Iniciativa Qendrore Evropiane shpall Thirrje të jashtëzakonshme për dorëzim të aplikacioneve lidhur me COVID 19. Thirrja është e kahësuar drejtë përgjigjes së shpejtë të nevojave specifike të komuniteteve nga vendet -  anëtare të CEI-t.

Me buxhet të gjithsejtë prej 600.000 euro, i cili është siguruar nga të gjitha vendet – anëtare të CEI-t në kuadër të Fondit për bashkëpunim me CEI dhe prej Italisë përmes Programit për shkëmbim të njohurive praktike në kuadër të Fondit CEI dhe EBRD, do të shpërndahen grante për mbështetje të projekteve në tre fusha të veprimtarisë:

·       Mbrojtjen shëndetësore dhe tele-mjeksisë (MED)

·       Arsim dhe e-learning/mësim nga distanca (EDU)

·        Mbështetje për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (MSMEs)

Në këtë thirrje mund të aplikojnë të gjitha subjektet publike dhe private, organizatat qytetare me lokacion dhe të regjistruar në vend- anëtar të CEI-t, si dhe organizatat ndërkombëtare/rajonale. Grantet që do të ndahen do të jenë në lartësi prej 100% nga vlera e projekteve të tyre, me shumë maksimale për grant deri në 40.000 euro. Vëmendje të veçantë do tu jepet  vendeve – anëtare të CEI të cilat nuk janë anëtare të BE-së.

Për arsye të natyrës së këtij projekti të jashtëzakonshëm, i njëjti do të jetë i hapur deri me 09.04.2020

Informacione shtesë për thirrjen si dhe formularin për aplikim mund ti gjeni në linkun në vazhdim:

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

Share!
Lajme
OSMANI: NDIHMË NË KOHË DHE MIRË E TARGETUAR
Osmani për vizitë në Shtabin e krizës në Strugë dhe takim me përfaqësuesit e bashkësive me të mëdha fetare të rajonit
Zëvendëskryeministri Bujar Osmani mbajti pres-konferencë për shpërndarjen e ndihmës së huaj lidhur me ballafaqimin me KOVID 19
Video konferencë takim Osmani – Danielson
Video konferencë takim Osmani – Edshtadler
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.