BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
18:48, Monday, March 16, 2020

K U M T E S Ë

Duke u bazuar në Konkluzionin e 13, të seancës së nëntëmbëdhjetë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtur më 14 mars të vitit 2020, ku "rekomandohet që të gjithë punëdhënësit në R. e Maqedonisë së Veriut, respektivisht çdo person udhëheqës institucioni, varësisht nga natyra e punës dhe nga mundësitë, duhet ta organizojë punën dhe mënyrën e punës së të punësuarve, përmes punës nga shtëpia, pa e rrezikuar funksionimin e rregullt dhe normal të institucionit", Sekretariati për Çështje Evropiane, ndërmori masa përkatëse për mbrojtjen e të punësuarve dhe për preventivë ndaj përhapjes së COVID – 19, përmes kufizimit të lëvizjes dhe distancës sociale.          

Sipas masave preventive me qëllim të shmangies së kontaktit që paraqet rrezik për përhapjen e virusit, i lusim të gjithë ata që do të dorëzojnë dokumentacion për regjistrim të projekteve për lirim nga tatimet, kërkesën dhe dokumentacionin përkatës t'i dorëzoni në hyrje tek sigurimi i Sekretariatit për Çështje Evropiane, ku është vendosur kuti për këtë qëllim. Aplikimet do të pranohen çdo të MËRKURË nga ora 10:00 deri në ora 12:00.  

Dorëzimi i  kërkesave për regjistrim të projekteve për lirim nga tatimet mund të kryhet edhe në mënyrë elektronike, me dorëzimin e dokumentacionit të skanuar, në e-mail adresën: registracija@sep.gov.mk

Në qoftë se nevojitet dokumentacion shtesë, si dhe për marrjen e vërtetimeve të përgatitura, palët do të informohen në mënyrë elektronike, në e-mail adresën e vendosur për kontakt nga ana e dorëzuesit të dokumentacionit.

Masat preventive dhe vendimet e sjella do të vlejnë deri në shfuqizimin e tyre, në përputhje me vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për çka publiku do të informohet në kohë.

Share!
Lajme
OSMANI: NDIHMË NË KOHË DHE MIRË E TARGETUAR
Osmani për vizitë në Shtabin e krizës në Strugë dhe takim me përfaqësuesit e bashkësive me të mëdha fetare të rajonit
Zëvendëskryeministri Bujar Osmani mbajti pres-konferencë për shpërndarjen e ndihmës së huaj lidhur me ballafaqimin me KOVID 19
Video konferencë takim Osmani – Danielson
Video konferencë takim Osmani – Edshtadler
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.