BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
18:47, Monday, March 16, 2020
K U M T E S Ë
Sekretariati për Çështje Evropiane, në pajtim me gjendjen e re të krijuar rreth pandemisë së shpallur dhe me qëllim të ndërmarrjes së masave mbrojtëse për të punësuarit për parandalim të shpërndarjes së virusit Korona COVID-19, në bazë të konkluzionit  të 13 të Mbledhjes së nëntëmbëdhjetë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtur më 14 mars 2020, ku "u rekomandua që të gjithë punëdhënësit në R. e Maqedonisë së Veriut, respektivisht çdo person udhëheqës institucioni, varësisht nga natyra e punës dhe nga mundësitë, duhet ta organizojë punën dhe mënyrën e punës së të punësuarve, përmes punës nga shtëpia, pa e rrezikuar funksionimin e rregullt dhe normal të institucionit", solli vendim për lirim të të punësuarve nga detyra për tu paraqitur në vendin e punës. Detyrat e rregullta të punës, të punësuarit do të jenë të detyruar t"i kryejnë nga shtëpia, me çka nuk do të rrezikohet funksionimi i rregullt dhe normal i institucionit.

Arkivi i Sekretariatit për Çështje Evropiane do të jetë vazhdimisht në funksion prej orës 08:30 deri në 16:30, ku të punësuarit e SÇE-së me pajisje përkatëse mbrojtëse, do t"i marrin dokumentet nga palët.

Me qëllim të shmangies së kontakteve që paraqet rrezik për shpërndarjen e virusit, personat që dorëzojnë dokumentacion për regjistrim të projekteve për lirim nga detyrimet publike, i lusim që kërkesën dhe dokumentacionin përkatës, t"i dorëzojnë në hyrje tek sigurimi i Sekretariatit për Çështje Evropiane, ku është vendosur kuti për këtë qëllim.

Aplikimet do të pranohen çdo të EJTE prej orës 10:00 deri në 12:00. Aplikimi për regjistrim të projekteve për lirim nga të dhënat publike, mund të bëhet edhe në formë elektronike, në e-mail adresën: registracija@sep.gov.mk

Masat preventive dhe vendimet e sjella do të vlejnë deri në shfuqizimin e tyre, në përputhje me vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për çka publiku do të informohet në kohë.

Për informacione plotësuese ju lutemi të drejtoheni në numrin kujdestar të SÇE-së tel: 02 3200 - 104.
Share!
Lajme
OSMANI: NDIHMË NË KOHË DHE MIRË E TARGETUAR
Osmani për vizitë në Shtabin e krizës në Strugë dhe takim me përfaqësuesit e bashkësive me të mëdha fetare të rajonit
Zëvendëskryeministri Bujar Osmani mbajti pres-konferencë për shpërndarjen e ndihmës së huaj lidhur me ballafaqimin me KOVID 19
Video konferencë takim Osmani – Danielson
Video konferencë takim Osmani – Edshtadler
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.