BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI:ÇDO PROGRAM I SUKSESSHËM EVROPIAN PËR TË RINJ, DO TË THOTË MË SHUMË TË RINJ QË DO TË QËNDROJNË NË VEND
11:44, Tuesday, December 10, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë përgjegjës për Çështje Evropiane, Bujar Osmani sot mori pjesë në Konferencën për promovimin e programit Korpusi Evropian i Solidaritetit, në të cilën nikoqir ishte Drejtoresha e agjencisë kombëtare për programe arsimore evropiane dhe mobilitet, Lidija Dimova.

Anëtarësimi në programin e ri të BE-së, Korpusi Evropian i Solidaritetit hapë mundësi të mëdha për pjesëmarrjen e të rinjëve tanë në aktivitetet vullnetare , theksoi Osmani, duke drejtuar që ky projekt është në drejtim të ambicieve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veirut ti njoh nevojat legjitime dhe ambiciet e të rinjëve për ardhmërinë e tyre, me çka të rinjët do të ishin të stimuluar të qëndrojnë këtu, në vendë që suksesin e tyre ta kërkojnë jashtë vendit

Ne  në SÇE i siguruam IPA fondet për pjesëmarrjen në programin 2019 dhe 2020 dhe shpresojmë që vendi, përkatësisht të rinjët në vendë do ti njohin mundësit të cilat i ofron ky Program i Unionit,shtoi Osmani.

Programi Korpusi Evropian i Solidaritetit,( KES) filloj me implementimin në tetor 2018 dhe e njëjta ishte qasëse vetëm për shtetet-anëtare të BE-së, më iniciativën e agjencisë kombëtare për programe arsimore evropiane dhe mobilitet ishte e nënshkruar Marrëveshja mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Republikës Maqedonisë së Veriut në Korpusin evropian solidarizues.

   

Share!
Lajme
SHOQËRIA CIVILE FAKTORI KYÇ NË ZHVILLIMIN DEMOKRATIK TË VENDIT
U nënshkrua marrëveshja për ndërtim e dy kilometrave të para të autostradës Shkup-Bllacë
OSMANI: MBËSHTETJA E RRITUR BILATERALE NGA ANA E NORVEGJISË PARAQET IMPULS TË RËNDËSISHËM EDHE PËR PROGRESIN E INTEGRIMEVE EVROPIANE
OSMANI: ZGJEDHJET DO TA KONFIRMOJNË PJEKURINE DEMOKRATIKE DHE POLITIKE TË VENDIT
OSMANI: RAJONI PRET SHUMË NGA KRYESIMI I KROACISË ME BE-NË
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.