BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Info
Është hapur thirrja e Parë për projekt propozime në kuadër të Programit IPA II për Bashkëpunim Ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë 2016 - 2020.
17:12, Friday, July 26, 2019
Zona e programit mbulon rajonet në vijim:
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut:
- Rajoni Veri-Lindor: komuna e Kratovës, Likovës, Kumanovës, Staro Nagoriçanes, Rankovcë dhe Kriva Palanka;
- - Rajoni i Shkupit: Komuna e Hraçinës, Çuçer Sandevë, Ilinden, Petrovec, Sopishtë, Studeniçan, Zelenikovë dhe komunat Butel, Gjorçe Petrov dhe Saraj nga qyteti i Shkupit
Në Republikën e Serbisë:
- Rajoni i Jabllanicës: qyteti i Leskovcit dhe komunat Bojnik, Lebane, Medvegjë, Vlasotincë dhe Cërna Trava;
- Rajoni i Pçinjës: qyteti i Vranjës me dy komunat: Vranjë dhe Vranjska Banja, dhe komunat e Vladiçin Han, Surdulica, Bosilegrad, Tërgovishte, Bujanoc dhe Preshevë.
Thirrja është e hapur për prioritetet tematike të Programit në vijim:
PT 1: Promovimi i punësimit, lëvizshmërisë së punës dhe përfshirjes sociale dhe kulturore përtej kufirit dhe
PT 2: Inkurajimi i turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore.
Buxheti i IPA-s në dispozicion për këtë thirrje është 1.260.000 euro.
Më shumë informata për thirrjen dhe mënyrën e aplikimit janë në dispozicion në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave të Republikës së Serbisë ku thirrja është publikuar në lidhjen e mëposhtme:
Share!
Info
Thirje Publike për ndarje të granteve për organizata civile dhe media - Mbështetje Nordike
Është hapur thirrja e Parë për projekt propozime në kuadër të Programit IPA II për Bashkëpunim Ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë 2016 - 2020.
RAPORTI I KOMISIONIT EVROPIAN PËR MAQEDONINË E VERIUT PËR VITIN 2019
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.