BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Zëvendëskryeministri Osmani për vizitë pune në Paris OSMANI: PAS ZGJEDHJEVE LOKALE QEVERIA SËRISHT I KTHEHET AGJENDËS REFORMUESE
15:14, Tuesday, October 24, 2017

Gjatë vizitës zyrtare në Paris, Zëvendëskryetari i Qeverisë përgjegjës për Çështje Europiane, Bujar Osmani mbajti takime të ndara me Emanuel Lenan, këshilltar në Kabinetin e Kryeministrit Filip, Sabine Tilae, Kryetaren e Komisionit për Çështje Europiane në Kuvendin Nacional të Republikës së Francës dhe me Bertrand Sore, Kryetar i grupit Franko- Maqedonas në Parlamentin Francez.

Në takime Zëvendëskryeministri Osmani njoftoi bashkëbiseduesit me rrjedhën e zbatimit të reformave, të cilat i përmban Plani 3-6-9. Duke theksuar se pjesa 3 e Planit është në fazën përfundimtare, realizimi i së cilës mbaron me përfundimin e zgjedhjeve lokale. Osmani theksoi se në një atmosferë të shkëlqyer dhe kushtet për mbajtjen e rrethit të parë të zgjedhjeve lokale dhe të cilat kaluan në një atmosferë të qetë, të drejtë dhe garuese, e cila u konfirmua edhe në raportin paraprak të OSBE/ODHIR, mbështetur nga Delegacioni i BE-së, ambasadës së SHBA-ve, si dhe nga monitorues relevant vendor.

Osmani konfirmoi edhe përkushtimin e Qeverisë për zbatimin e mëtutjeshëm të reformave të thella në drejtim të avancimit të proceseve euro-atlantike të vendit. Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale Qeveria i kthehet agjendës reformuese, dhe në mënyrë me agresive do të ju përkushtohet masave dhe aktiviteteve të cilat janë në drejtim të shmangies të të gjitha vërejtjeve dhe pengesave për proceset euro- integruese të Republikës së Maqedonisë theksoi Osmani. Ai shtoi se qytetarët dërguan porosi të qartë deri tek përfaqësuesit politik, në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale, që paraqet konfirmim të korrektësisë së agjendës euro-atlantike të Qeverisë.

Në vazhdim u hapën edhe tema lidhur me sfidat evropiane me të cilat ballafaqohen gjitha vendet evropiane, pa marrë parasysh janë ose jo anëtarë të Unionit, mes të cilave njëkohësisht edhe vendi ynë. U shkëmbyen mendime për sfidat që dalin nga kriza e migrantëve, rrjedha e radikalizmit politik në tokën evropiane kërcënim ndaj shoqërive për arsye të shpërndarjes dhe ndikimit të lajmeve të rreme. U vlerësua se bëhet fjalë për sfida të përbashkëta për të cilat duhet intensifikimi i bashkëpunimit të ndërsjellë, ndërkaq nga ana e Zëvendëskryeministrit Osmani u theksua vullneti i padyshimtë i Republikës së Maqedonisë me kontributin e vet dhe bashkëpunim të kyçet në menaxhimin e këtyre sfidave.

Më herët Zëvendëskryeministri Osmani u takua edhe me Ministren për Çështje Evropiane në Ministrinë për Punë Europiane dhe të Jashtme të Francës, Natali Loazo, ku diskutuan perspektivat euro- atlantike të vendit, dhe hapat e mundshëm konkrete nga ana e Francës dhe vendeve tjera anëtarë të Unionit për mbështetjen e progresit të vendit drejt integrimit në BE dhe NATO.

Share!
Lajme
OSMANI: MAQEDONIA DO TË KETË SUKSES TA REALIZOJË AGJENDËN 2025 TË KOMISIONIT EVROPIAN
OSMANI: DO TI SIGUROJMË GJITHA PARAKUSHTET PËR KONFIRMIMIN E VENDIMIT PËR NEGOCIATAT E QERSHORIT 2019
OSMANI: PËRMIRËSIMI I KUSHTEVE PËR TË RINJTË DO TË THOTË QËNDRIMI I TYRE NË VEND
OSMANI: KONVENTA NACIONALE ËSHTË PLATFORMË E SHKËLQYER PËR PËRFSHIRJEN E SEKTORIT CIVIL NË NEGOCIATA
OSMANI: KOMUNITETI AKADEMIK ËSHTË FAKTOR KYÇ NË PËRGATITJEN E NEGOCIATAVE ME BE-në
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.