BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: VËREJTJET E FUNDIT TË PRIBE-s NË PËRGJITHËSI DO TË PËRFSHIHEN NË PLANIN 3-6-9
19:36, Sunday, September 24, 2017
Zëvendëskryetari i Qeverisë përgjegjës për Çështje Evropiane Bujar Osmani në kuadër të vizitës së tij në Salzburg ku mori pjesë në Konferencën e trembëdhjetë të qyteteve dhe rajoneve Europiane në temë: Gjenerate e ardhshme e vendeve të reja anëtarë të BE-së, nën organizimin e Institutit të Rajoneve të Europës, mbajti një takim me Zëvendës-kancelarin dhe ministrin e Drejtësisë të Republikës së Austrisë, Volvgang Brandshteter.

Në takim Zëvendëskryeministri Osmani njoftoi Zëvendës-kancelarin Brandshteter me gjendjen e re politike në Maqedoni, optimizmin e ri Europian dhe agjendën europiane të si dhe me Planin 3-6-9, si plan reformues për zhbllokimin e proceseve euro-integruese të Maqedonisë. Në kuadër të Planit, në veçanti u shqyrtua pjesa e reformave në gjyqësi që i përmban Plani 3-6-9, si dhe vërejtjet dhe rekomandimet e Raportit të përgatitur nga ana e grupit të ekspertëve të lartë udhëhequr nga Rajnhard Pribe. Me kujdes ndjekim Raportin e ri të grupit të lartë të ekspertëve, udhëhequr nga Rejnhard Pribe, dhe në përgatitjen e pjesëve gjashtë dhe nëntë të Planit 3-6-9, të njëjtat në përgjithësi do të implementohen, deklaroi Osmani në Takim.

Në takim u hap edhe tema e sfidave lidhur me krizën e migrantëve, ku Zëvendëskryeministri Osmani, riafirmoi përgatitjen e Republikës së Maqedonisë, për bashkëpunim të plotë me Froteks dhe trupat e Bashkimit Evropian që punojnë në menaxhimin me sfidat dhe rreziqet e krizës së migrantëve në përputhje me normat, principet dhe rregullat e Bashkimit Evropian.
Share!
Lajme
Osmani së bashku me Filipçen në dorëzim pranimin e ndihmës Japoneze në më shumë klinika në Shkup
OSMANI: MAQEDONIA DO TË KETË SUKSES TA REALIZOJË AGJENDËN 2025 TË KOMISIONIT EVROPIAN
OSMANI: DO TI SIGUROJMË GJITHA PARAKUSHTET PËR KONFIRMIMIN E VENDIMIT PËR NEGOCIATAT E QERSHORIT 2019
OSMANI: PËRMIRËSIMI I KUSHTEVE PËR TË RINJTË DO TË THOTË QËNDRIMI I TYRE NË VEND
OSMANI: KONVENTA NACIONALE ËSHTË PLATFORMË E SHKËLQYER PËR PËRFSHIRJEN E SEKTORIT CIVIL NË NEGOCIATA
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.