BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
EU stars
Pilot debati ôBashkimi Evropian duhet të zgjerohet që të përfshijë shtetet e Ballkanit Perëndimorô
EU stars

Sekretariati për çështje evropiane (SÇE) do të fillojë cikël garues debatues ”Yjet e BE-së”, nën kornizën e projektit “Të rinjtë për BE”.

Pjesëmarrës në debatet do të jenë student nga disa Univerzitete në Republikën e Maqedonisë, të cilët do të debatojnë në tema të lidhura me politikat e BE-së.

Cikli debatues ”Yjet e BE-së” ka për qëllim që të rrisë interesin dhe diturinë e të rinjve mbi çështjet dhe temat e lidhura me BE-në. Nëpërmjet debateve, SÇE dëshiron të mundësojë një forum të hapur për debate mes të rinjsh që të inkurajojë mendimin kritik dhe të nxisë një kulturë ku debatet shihen si mjet demokratik drejt kapërcimit të dallimeve në të menduar.

faqe: [ 1 ]
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.