BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Lajme
Osmani dhe Duraku për vizitë në Dibër
Sekretarja shtetërore Gaber për vizitë pune në Bruksel
OSMANI: PËRVOJA E HUNGARISË NË NEGOCIATA ËSHTË E RËNDËSISË SË VEÇANTË PËR NE
Mbledhja e 14-të e Këshillit për Stabilizim dhe Asociim mes Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian
TAKIM TILEV ľ PETKOV
OSMANI: ME PËRKUSHTIMIN TUAJ LATË GJURMË TË PASHLYESHME DHE JENI PJESË E SUKSESIT TË SOTËM TË MAQEDONISË
GABER: INICIATIVAT PËR NDËRLIDHSHMËRI JAPIN REZULTAT┼ ľ BALLKANI SHPEJTË PO NDËRLIDHET ME EVROPËN
ôReformat administrative dhe respektimi i sundimit të ligjit drejt anëtarësimit në BEö
OSMANI: PROGRESI NË MARRËDHËNIET E NDËRSJELLA DO TA TRASOJË RRUGËN PËR THELLIMIN E MIQËSISË MES DY VENDEVE
Mbledhje pune për Projektplanin 18
OSMANI: NEGOCIATAT ME BE-në IMPLIKOJNË TRANSFORMIM TË THELLË TË SHOQËRISË DHE ÇDO NDIHMË ËSHTË E MIRËSEARDHUR
Mbledhja e 15-të e Komitetit për Stabilizim dhe Asociim, Shkup, 19-20 qershor 2018
OSMANI: MBËSHTETJEN E NORVEGJISË E PRESIM EDHE GJATË KOHËS SË NEGOCIATAVE ME UNIONIN EVROPIAN
OSMANI: PËRVOJAT E NEGOCIATAVE ME UNIONIN EVROPIAN DO TI NDAJMË ME MIQT TANË MË TË AFËRT
OSMANI: DATA E NEGOCIATAVE ËSHTË SUKSES I MADH PËR MAQEDONINË, SI DHE NJË SHTYTJE PËR TË GJITHË BALLKANIN PERËNDIMOR
OSMANI: NË PRAG TË FILLIMIT TË NEGOCIATAVE E KEMI MË TË NEVOJSHME CILËSINË E AGJENDËS SË REFORMAVE
faqe: [ 1 ]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.