BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Fjalime
Fjala e Zëvendëskryeministrit Bujar Osmani në "BE Mëngjesin" tradicional
Fjala e Zëvendëskryeministrit Bujar Osmani në promovimin e Planit 369 të agjendës reformuese të Qeverisë
FJALIM NGA DR. FATMIR BESIMI ME RASTIN E DITËS SË EVROPËS 2015 VLERAT DHE VIZIONET TONA
Fjala e Zëvendëskryeministrit për çështje evropiane Dr. Fatmir Besimi, në Seancën e Këshillit Nacional për Eurointegrime, me rastin e marrjes së Raportit të Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë, Parlamenti i RM-së, 14.10.2014
Fjalim i Zëvendëskryeministrit për Çështje Evropiane Dr. Fatmir Besimi, në "EU Mëngjes" me rastin e shënimit të ditës së Evropës, Shkup, 09.05.2014
Fjalim i Zëvendëskryeministrit për Çështje Evropiane Dr. Fatmir Besimi, në Forumin Ndërkombëtar të Liderëve Boris Trajkovski, ôPerspektiva Euro-Atlantike dhe sfidat me të cilat përballohen vendet e Ballkanitö, Shkup, 26.02.2014
Fjalim i Zëvendëskryeministrit për çështje Evropiane Dr. Fatmir Besimi, në konferencën "Horiyont 2020", Shkup, 19.11.2013
faqe: [ 1 ]  2   3 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.