BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Mbështetja e Entit Shtetëror për Statistikë në ndërtimin e kapaciteteve dhe përmirësim të përputhshmërisë së statistikës me standardet e BE-së
SUEDIA ËSHTË MBËSHTETËSI I FUQISHËM I PËRPARIMIT POLITIK DHE EKONOMIK TË VENDIT
OSMANI: ME PROJEKTE TË PËRBASHKËTA NDËRTOJMË TË ARDHMEN E PËRBASHKËT
Misioni TAIEX-it në Republikën e Maqedonisë Kapitulli 23 Gjyqësori dhe të drejtat themelore Procedura administrative dhe e drejta administrative
OSMANI :NDËRTIMI I KONSESUSIT PARAQET ARRITJE QYTETËRUESE QË TREGON SERIOZITETIN E SHTETIT
OSMANI: QEVERIA DO TA MABJË PARIMIN E TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIES NË REFORMA
OSMANI: DUHET TË BËJMË ÇMOS PËR TI MBROJTUR RAPORTET TREGTARE MES MAQEDONISË DHE BE-së
OSMANI: ORËT NË VIJIM VENDIMTARE PËR EPILOGUN E NEGOCIATAVE
OSMANI: DERI NË FILLIM TË NEGOCIATAVE,QEVERIA MBETET E PËRKUSHTUAR NDAJ AGJENDËS REFORMUESE
OSMANI: QEVERIA E MIRATOI MARRVESHJEN PËR FRONTEKS_IN, GATI JEMI PËR NËNSHKRIMIN E SAJ
OSMANI: MBROJTA E PRODHUESVE TË ÇELIKUT BËHET PRIORITET I QEVERISË
OSMANI: PLANI 18 ËSHTË VAZHDIM LOGJIK I PLANIT 3-6-9 DERI NË FILLIM TË NEGOCIATAVE
Stazhierë nga shërbimi BE-së për punë jashtme për vizitë në Sekretariatin për Çështje Evropiane
Investimet në hekurudha për diversifikimin e zgjidhjes së transportit dhe zhvillimit më të shpejtë ekonomik në Republikën e Maqedonisë
OSMANI DHE DIMITROV NJËZËRI: MAQEDONIA MERITON DATË PËR NEGOCIATA ME BE-në DHE FTESË PËR NË NATO
faqe:  1   2   3   4  [ 5 ]  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.