BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: GJERMANINË E SHOHIM SI VEND- PARTNER NË INTEGRIMET EURO- ATLANTIKE TË MAQEDONISË
OSMANI: MAQEDONIA DHE UKRAINA DUHET TA THELLOJNË BASHKËPUNIMIN EKONOMIK
OSMANI: Nga Shkupi në Prishtinë do të udhëtohet për më pak se një orë
OSMANI: MISIONI I OSBE-së NË MAQEDONI KONTRIBUON NË MËNYRË TË QËNDRUESHME NË ZHVILLIMIN E SHOQËRISË DEMOKRATIKE
OSMANI: NDËRLIDHJA INFRASTRUKTURORE, TREGTARE DHE KOMUNIKIMIT ËSHTË BAZË EDHE PËR NDËRLIDHJEN POLITIKE TË VENDEVE NGA BALLKANI PERËNDIMOR
OSMANI: AUTORITETI I PPE-së MUND TË NDIHMOJË PËR ARRITJEN E KONSENSUSIT
OSMANI: PRES QË NDËRTIMI I BESIMIT TË REZULTOJË ME MBYLLJEN E ÇËSHTJEVE TË HAPURA
OSMANI: MBËSHTETJA E FRANCËS NË PROCESIN E ZGJERIMIT ËSHTË BAZË PËR OPTIMIZMIN EVROPIAN TË BALLKANIT
OSMANI: SIVJET PATJETËR TI PËRMBUSHIM PROJEKTET KRYESORE INFRASTRUKTURORE TË FINANCUARA NGA IPA
OSMANI: VIJON INTENSIFIKIM I BASHKËPUNIMIT RAJONAL PËR ÇKA PRES MBËSHTETJEN E RESPA-s
OSMANI: DUHET TË SHFRYTËZOHEN GJITHA MEKANIZMAT PËR AVANCIMIN E ABSORBIMIT TË MJETEVE NGA IPA
OSMANI: EKZISTON POTENCIAL PËR AVANCIMIN E BASHKËPUNIMIT MES MAQEDONISË DHE UKRAINËS
OSMANI: SEANCA E PËRBASHKËT QEVERITARE- KURORË E FQINJËSISË SË MIRË MES MAQEDONISË DHE KOSOVËS
OSMANI: PRES QË RAPORTI I KOMISIONIT TA VALORIZOJË PROGRESIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Ceremonia e nënshkruarjes së Marrëveshjes për bashkëpunim zhvillimor dhe Marrëveshjes për kushtet e përgjithshme të bashkëpunimit zhvillimor mes Republikës së Maqedonisë dhe Suedisë
OSMANI: AMBICIA JONË ËSHTË TI FILLOJMË NEGOCIATAT ME BE-në GJATË KOHËS SË KRYESIMIT TË AUSTRISË
faqe:  1   2   3   4  [ 5 ]  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.