BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Lajme
Besimi kishte fjalën e tij në Takimin e gjashtë të punës për inkluzion të romëve dhe romëve refugjat
Besimi: Në Agjendën e BE-së nuk bëhet fjalë për orientimet tona të djathta apo të majta politike por për atë se a kemi progres apo regres në rrugën tonë drejtë BE-së
Takimi i Zëvendëskryeministrit Besimi me ambasadorin e ri të Spanjës, Sh.E Ramon Abaroa Karanza
Bashkimi Evropian në Maqedoni ľ Kafe Pauzë me Ambasadën Italiane
Vizitë e përfaqësuesve të Ministrisë për Integrim Evropian të Republikës së Kosovës: përgatitja e versionit nacional të Acquis
Programe të reja të Unioni, mundësi të reja për Maqedoninë
Promovohet Dokumenti Nacional Strategjik IPA II
Themelohet Rrjeti i Komunikimit BE/IPA
Prezantim i Programeve të Unionit dhe të bursave ôGabriella Konevska Trajkovskaö
Besimi në shënimin e Ditës së Kombeve të Bashkuara
U mbajt mbledhja e tridhjetë e katërt e KPIE
Debat i hapur me përfaqësues të shoqatave dhe organizatave të mediave
Diskutim i Raportit të KE-së me sektorin civil
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  [ 33 ]  34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.