BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Lajme
Zëvendëskryeministri Besimi mori pjesë në debatin publik në temë: äREPUBLIKA E MAQEDONISË NË RRUGË DREJT EUROINTEGRIMITö
U realizua punëtori për prezantim të Kornizës së përbashkët për vlerësim (Common Assessment Framework (CAF))
ôPritjet, Sfidat dhe Hapat e Ardhshme në Eurointegrimeö
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me ambasadoren e Danimarkës z-nja Lisalote Plasner
Takimi i Zëvendëskryeministrit Besimi me z-nj Rene Xhouns Bos
Takimi i Zëvendëskryeministrit Besimi me deputeten gjermane Gering
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Drejtorin rajonal të UNICEF-it, Mari Pjer Poarie
Besimi: Të mëdha janë pritjet për zbatimin e marrëveshjes politike për marrjen e rekomandimit të ri
Takimi i Zëvendëskryeministrit Besimi me Raportuesin për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Ivo Vajgl
Ligjërata e ekspertit hungarez z. Zalai Çaba në Sekretariatin për Çështje Evropiane
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Ministrin e Punëve të Jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës
Besimi për vizitë pune në Bruksel
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z. Vilem Vuter Plomp
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z-nj Renate Kobler
Punëtori rajonale për terminologji në fushën e BE-së
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  [ 30 ]  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.