BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Takim me ambasadorët e BE-së në Maqedoni
Bashkimi Evropian në Maqedoni Kafe Pauzë me Ambasadën e Austrisë
Zëvendëskryeministri Besimi në Kuvend prezantoi statusin e NPAA (rishikim për vitin 2015)
Filloi cikli BE bisedime BE prioritet i padyshimtë
U mbajt prezantimi i Programeve të reja të Unionit 2014 2020
Promovim i tuining projektit Përforcim i kapaciteteve institucionale për procesin e integrimit evropian i financuar nga BE
Fjalim i Zëvendëskryeministrit Besimi në prezantimin e Strategjisë së Evropës Juglindore 2020
Vizitë e nxënësve në Sekretariatin për Çështje Evropiane
Zëvendëskryeministrit Besimi u takua me delegacionin e Partisë së Socialistëve Evropian, PES
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Ambasadorin e ri të SHBA-së në Republikën e Maqedonisë, Xhes Bejli
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Eurokomisarin e ri për Negociata dhe Zgjerim, Johanes Han
Besimi në Uashington: Integrimet Euro-Atlantike zgjidhje për sfidat në Ballkan
Brifing - mëngjes me gazetarë me rastin e prezantimit të BE Agjendës 2015 të Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe raportimit për BE Agjendën 2014
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  [ 25 ]  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Sektorë
Njësi projektuese
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.