BALLINA | KONTAKT | ĚĘ | SQ | EN |
Lajme
BE Yjet Debat në temë ‘’Kapitalizmi kundër Socializmit’’
Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane Ana Blazheska për vizitë zyrtare në Beograd, Republika e Serbisë
Arbër Ademi oficialisht morri detyrën në resorin eurointegrime nga Fatmir Besimi
Prezantim i manualit Procedural për terminologji
Zëvendëskryeministri Besimi mori pjesë në Konferencën Ekonomist - Bota në 2016
U realizua punëtori për përcaktimin e terminologjisë për kapitujt 23 dhe 24 nga e drejta e Bashkimit Evropian
U realizua takim në nivel të dytë(teknik) i komitetit Nacional për investime
Pjesëmarrja e Sekretares shtetërore, Ana Blazheska në takimin e dytë koordinativ të donatorëve për vendet e Ballkanit Perëndimor
Punëtori për të drejtat themelore në Maqedoni
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Ministrin për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme të Austrisë z. Sebastian Kurc
Përfaqësues të Sekretariatit për Çështje Evropiane në vizitë studimore në Zagreb
Takimi i Zëvendëskryeminstrit Besimi me Ministrin për Evropë të Britanis së Madhe
Takimi i Zëvendëskryeminstrit Besimi me Ministrin për Evropë të Britanis së Madhe
Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, Ana Blazheska – mysafire ligjëruese në sesionin e katërmbëdhjetë të POLITEA-s
Sot në organizim të Sekretariatit për Çështje Evropiane u realizua prezentimi për ‘’Erazmus +’’ në Universitetin e Evropës Juglindore
Intervistë me zëvendëskryeministrin për eurointegrime Fatmir Besimin
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  [ 25 ]  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.