BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Lajme
zëvendëskryeministri Besimi kishte fjalën e tij në seancën e Këshillit Nacional për Eurointegrime në të cilën u diskutua Rezoluta për progresin e Republikës së Maqedonisë
IPA Pres konferencë
Besimi: Han konfirmoi - do të pritet raporti i OSBE/ODIHR dhe KSHZ-së për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni
Zëvendëskryeministri Besimi në Bruksel pjesëmarrës në Konferencën ôPartneritetet e Ballkanit ľ Përforcim i lidhjeve në rajonö
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z. Miroslav Lajçak në Bruksel
BE Bisedime, bashkëpunim me Sektorin Civil, bisedë me Fondacionin Shoqëri e Hapur- Maqedoni dhe Qendra e Maqedonisë për edukim Evropian
Zëvendëskryeministri Besimi kishte fjalën e tij në Tvining projektin "Përforcimi i kapaciteteve administrative për transpozimin e Direktivave emetive industriale 2010/75/BE"
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me ambasadoren e Mbretërisë së Belgjikës z-nja Anik Van Kalster
U realizuan BE Bisedime me organizatat rinore " Të rinjtë - kreator të vlerave Evropiane në MQ"
Fjala e zëvendëskryeministrit Besimi në konferencën në Germia Hill ľ Prishtinë
Sekretarja shtetërore Blazheska në forumin e parë vjetor për mbrojtjen e të dhënave personale
Vizitë pune e Zëvendëskryeministrit Besimi në Republikën e Turqisë
U realizua IPA punëtoria
BE bisedime, Bashkëpunim me sektorin civil Tema: prioritetet urgjente reformuese Bisedime me rrjetin 23
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z. Daniel Erik Shaer
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  [ 16 ]  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Sektorë
Njësi projektuese
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2017 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.