BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Pranim-dorëzim i detyrës së Zëvendëskryeministrit për Çështje Evropiane
Ngjarja përfundimtare e mbylljes së projektit financuar nga BE-ja për mbështetjen e Qendrës për trajnime në Sekretariatin për Çështje Evropiane
Takim joformal i ZKQRM Ademi dhe alumni studentë shfrytëzues të Erasmus+
BE Mëngjesi
Ligjëratë në temën E ardhmja e BE-se 2025 dhe pikëpamja e Republikës së Maqedonisë
Konferenca ndërkombëtare Praktikat e mira për trajnim në vendet anëtare të BE-së
Prezantim Ndërtimi i kapaciteteve për BE-në
Takim pune lidhur me agjendën Evropiane, Ademi-Zhbogar
Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me studentë nga fakulteti i shkencave politike
Takim Ademi-Bejli
Takim i realizuar mes ZKQRM Ademit dhe organizatat joqeveritare të shpërblyera për integrimin e Romëve
Gazetarë nga mediat udhëheqëse evropiane në takim me Zëvendëskryeministrin Ademi
Blazheska në forumin Perspektiva Evropiane për zhvillim lokal
IPA komiteti monitorues
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  [ 15 ]  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.