BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: NA PRET BASHKËPUNIM I FRYTSHËM ME KOMUNITETIN E BIZNESIT
OSMANI: PRESIM PROGRES KONKRET PËR INTEGRIMET TONA EURO-ATLANTIKE
OSMANI: NA NEVOJITET MBËSHTETJE PËR ZGJIDHJEN URGJENTE TË ÇËSHTJES PËR NATO
OSMANI NË TAKIM ME BRGLEZ: VLERËSOHET NDIHMA E SLLOVENISË PËR INTEGRIMIN E VENDIT NË BE
OSMANI NË TAKIM ME HANTKE: NEVOITET MBËSHTETJE PËR DIALOG MES GJITHA PARTIVE POLITIKE PËR MBYLLJEN E ÇËSHTJEVE TË INTERESIT NACIONAL
OSMANI: PRES UNIFIKIM RRETH INTEGRIMEVE EUROPIANE DHE PLANIT 3-6-9
PROPOZIM LIGJI PËR SHFRYTËZIMIN E GJUHËVE ËSHTË PJESË E MARËVESHJES KORNIZË, FUNDAMENT I MARRËDHËNIEVE NDËRETNIKE DHE INTEGRIMEVE EURO-ATLANTIKE
TAKIM OSMANI REI OSMANI: NA NEVOITET KONSESUS NDËRPARTIAK PËR ÇËSHTJET E EURO-INTEGRIMEVE
TAKIM OSMANI KOXIAS OSMANI: ME MASAT E BESIMIT , ME VULLNET TË MIRË, PROCESET MUND TI ZHBLLOKOJMË
OSMANI RIAKTIVIZOI KOMITETIN E PUNËS PËR INTEGRIME EVROPIANE: PRET REALIZIM NË PËRGJITHËSI TË PLANIT 3-6-9 NË PËRPUTHJE ME AFATET
FRANCA SJELL EKSPERT TË PËRHERSHËM NË SEKRETARIAT PËR MBËSHTETJE TË INTEGRIMEVE EVROPIANE
OSMANI-: PROPOZIMET NGA STRUKTURA E IPA-s DHE ORGANIZATAVE CIVILE DO TË JENË BAZË PËR PËRGATITJEN E MASAVE DHE AKTIVITETEVE NË MASTER PLANIN E RI PËR REFORMA NË IPA
ZËVËNDËSKRYEMINISTRI OSMANI U NENSHKRUAT NE LIBRIN E ZI-së I HAPUR ME RASTIN E NDARJES NGA JETA TE BAJRAM REXHEPIT
Osmani: Niveli e shfrytëzimit të mjeteve IPARD është i ulët dhe atë do ta ndryshojmë me IPA Master planin e ri
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  [ 13 ]  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.