SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkОПАСНИ МАТЕРИИ: АГЕНЦИЈАТА НА ЕУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗАПОЧНА КАМПАЊА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ШИРУМ ЕВРОПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2266http://www.sep.gov.mk/content/?id=2266Европската агенција за безбедност и здравје при работа ја започна својата кампања  за 2018-19  година ширум Европа- Здрави работни места при ракување со опасни материи

. .]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:08:00 +0200ЕУ вести
ОСМАНИ: ИНТЕГРАЦИЈАТА ПРЕКУ ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТА Е ОСНОВА ЗА ОДРЖЛИВ МИР И ПРОСПЕРИТЕТ НА ЕВРОПА ВО ЦЕЛИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2265http://www.sep.gov.mk/content/?id=2265. .]]>Wed, 25 Apr 2018 11:53:00 +0200ВестиОСМАНИ: СОЗДАДЕН Е МОМЕНТУМ КОЈ СЕ НАДЕВАМ ЌЕ ЗНАЕМЕ СИТЕ ДА ГО ИСКОРИСТИМЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2264http://www.sep.gov.mk/content/?id=2264. .]]>Tue, 24 Apr 2018 12:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПО ИЗВЕШТАЈОТ, МАКЕДОНИЈА ИЗЛЕГУВА ОД СОСТОЈБА НА УРГЕНТНОСТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2263http://www.sep.gov.mk/content/?id=2263. .]]>Thu, 19 Apr 2018 12:50:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРОДОЛЖУВАМЕ СО РЕФОРМСКАТА АГЕНДА Сѐ ДО ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО ВО ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2262http://www.sep.gov.mk/content/?id=2262. .]]>Tue, 17 Apr 2018 16:14:00 +0200ВестиСЕП ГО ОБЈАВИ ДЕТАЛНИОТ ФАКТОГРАФСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПЛАНОТ 3-6-9http://www.sep.gov.mk/content/?id=2261http://www.sep.gov.mk/content/?id=2261. .]]>Tue, 17 Apr 2018 09:35:00 +0200ВестиФАКТОГРАФСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАН 3-6-9 ОД 4 ЈУЛИ 2017Г.-17 АПРИЛ 2018Г.http://www.sep.gov.mk/content/?id=2260http://www.sep.gov.mk/content/?id=2260Фактографски извештај за имплементација на План 3-6-9 од 4 јули 2017г.-17 април 2018г.. .]]>Mon, 16 Apr 2018 22:38:00 +0200INDEX DOCUMENTSОСМАНИ: РЕАЛИЗИРАВМЕ ПРЕКУ 90% ОД ПРЕДВИДЕНИТЕ РЕФОРМИ И 100% ОД СУШТИНАТА НА ПЛАНОТ 3-6-9http://www.sep.gov.mk/content/?id=2259http://www.sep.gov.mk/content/?id=2259. .]]>Mon, 16 Apr 2018 15:45:00 +0200ВестиСТУДЕНТИ НА МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА КОЛЕЏОТ НА ЕВРОПА- НАТОЛИН ВО ПОСЕТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2258http://www.sep.gov.mk/content/?id=2258. .]]>Fri, 13 Apr 2018 14:44:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА ОСТАНУВА ПОСВЕТЕНА НА РЕФОРМИТЕ И ПО ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕК НА 17 АПРИЛhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2257http://www.sep.gov.mk/content/?id=2257. .]]>Tue, 12 Apr 2018 15:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОНАКА КАКО ШТО ВЕТИВМЕ ПРЕД ДЕВЕТ МЕСЕЦИ – ИСПОРАЧАВМЕ!http://www.sep.gov.mk/content/?id=2256http://www.sep.gov.mk/content/?id=2256. .]]>Tue, 12 Apr 2018 12:20:00 +0200ВестиОСМАНИ: ГЕРМАНИЈА ЈА СМЕТАМЕ ЗА ЗЕМЈА – ПАРТНЕР ВО ЕВРОАТЛАНТСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ НА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2255http://www.sep.gov.mk/content/?id=2255. .]]>Sun, 11 Apr 2018 16:12:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА И УКРАИНА ТРЕБА ДА ЈА ПРОДЛАБОЧАТ ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2254http://www.sep.gov.mk/content/?id=2254. .]]>Sun, 11 Apr 2018 15:02:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОД СКОПЈЕ ДО ПРИШТИНА ЌЕ СЕ ПАТУВА ЗА ПОМАЛКУ ОД ЕДЕН ЧАСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2253http://www.sep.gov.mk/content/?id=2253. .]]>Wed, 4 Apr 2018 12:35:00 +0200ВестиОСМАНИ: МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО МАКЕДОНИЈА ИМА СУШТИНСКИ ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА ДЕМОКРАТСКОТО ОПШТЕСТВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2252http://www.sep.gov.mk/content/?id=2252. .]]>Sun, 3 Apr 2018 11:59:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИНФРАСТРУКТУРНАТА, ТРГОВСКАТА И КОМУНИКАЦИСКАТА ПОВРЗАНОСТ Е ОСНОВА И ЗА ПОЛИТИЧКОТО ПОВРЗУВАЊЕ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДНИОТ БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2251http://www.sep.gov.mk/content/?id=2251. .]]>Mon, 26 Mar 2018 17:12:00 +0200ВестиОСМАНИ: АВТОРИТЕТОТ НА ЕПП Е НЕСПОРЕН ВО МАКЕДОНИЈА И МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ВО ИЗГРАДБАТА НА КОНСЕНЗУСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2250http://www.sep.gov.mk/content/?id=2250. .]]>Fri, 23 Mar 2018 16:58:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ ИЗГРАДБАТА НА ДОВЕРБАТА ДА РЕЗУЛТИРА СО ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2249http://www.sep.gov.mk/content/?id=2249. .]]>Fri, 23 Mar 2018 14:55:00 +0200ВестиОСМАНИ: ФРАНЦУСКАТА ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕ Е ОСНОВА ЗА ЕВРОПСКИОТ ОПТИМИЗАМ НА БАЛКАНОТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2248http://www.sep.gov.mk/content/?id=2248. .]]>Thu, 22 Mar 2018 17:01:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОВА ГОДИНА МОРА ДА ГИ ЗАВРШИМЕ КЛУЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ИПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2247http://www.sep.gov.mk/content/?id=2247. .]]>Thu, 22 Mar 2018 11:11:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕТСТОИ ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА ЗА ШТО ОЧЕКУВАМ ПОДДРШКА ОД РЕСПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2246http://www.sep.gov.mk/content/?id=2246. .]]>Wed, 21 Mar 2018 14:43:00 +0200ВестиОСМАНИ: ТРЕБА ДА СЕ ИСКОРИСТАТ СИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АПСОРПЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ИПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2245http://www.sep.gov.mk/content/?id=2245. .]]>Wed, 21 Mar 2018 12:00:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОСТОИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И УКРАИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2244http://www.sep.gov.mk/content/?id=2244. .]]>Tue, 20 Mar 2018 11:57:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЗАЕДНИЧКА ВЛАДИНА СЕДНИЦА - КРУНА НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И КОСОВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2243http://www.sep.gov.mk/content/?id=2243. .]]>Thu, 15 Mar 2018 14:39:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ ИЗВЕШТАЈОТ НА КОМИСИЈАТА ДА ГО ВАЛОРИЗИРА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2242http://www.sep.gov.mk/content/?id=2242. .]]>Tue, 13 Mar 2018 12:26:00 +0200ВестиЦЕРЕМОНИЈА ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА РАЗВОЈНА СОРАБОТКА И ДОГОВОР ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА РАЗВОЈНАТА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШВЕДСКАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2241http://www.sep.gov.mk/content/?id=2241. .]]>Mon, 12 Mar 2018 11:33:00 +0200ВестиОСМАНИ: НАША АМБИЦИЈА Е ДА ГИ ЗАПОЧНЕМЕ ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕУ ЗА ВРЕМЕ НА АВСТРИСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2240http://www.sep.gov.mk/content/?id=2240. .]]>Mon, 9 Mar 2018 13:23:00 +0200ВестиОСМАНИ: УСПЕШНАТА СОРАБОТКА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ЈАПОНИЈА КРУНИСАНА СО ЗГОЛЕМЕН БУЏЕТ ЗА РАЗВОЈНИ ПРОЕКТИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2239http://www.sep.gov.mk/content/?id=2239. .]]>Mon, 9 Mar 2018 11:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ 3-6-9 МАКЕДОНИЈА ЌЕ СЕ ПРИКЛУЧИ НА ДИНАМИКАТА 20-25 НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2238http://www.sep.gov.mk/content/?id=2238. .]]>Tue, 7 Mar 2018 13:02:00 +0200ВестиВЛАДАТА ГО ЗАДОЛЖИ ВИЦЕПРЕМИЕРОТ ОСМАНИ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ИНИЦИЈАТИВИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2237http://www.sep.gov.mk/content/?id=2237. .]]>Sun, 6 Mar 2018 17:15:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОЛИТИЧКАТА СТАБИЛНОСТ НА ГЕРМАНИЈА ПРЕТСТАВУВА ОСНОВЕН ПОТТИК И ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2236http://www.sep.gov.mk/content/?id=2236. .]]>Sun, 6 Mar 2018 11:56:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН ВО ЕУ И НАТО Е НАЈГОЛЕМ ГАРАНТ ЗА СТАИЛНОСТА И БЕЗБЕДНОСТА НА ЕВРОПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2234http://www.sep.gov.mk/content/?id=2234. .]]>Sat, 2 Mar 2018 13:11:00 +0200ВестиСЕКТОРСКА БУЏЕТСКА ПОДДРШКА – МОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2235http://www.sep.gov.mk/content/?id=2235. .]]>Sat, 2 Mar 2018 12:46:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНА НИ Е ПОМОШ ВО ИЗГРАДБАТА НА ШИРОК ОПШТЕСТВЕН КОНСЕЗУС ЗА СТРАТЕШКИТЕ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2233http://www.sep.gov.mk/content/?id=2233. .]]>Wed, 21 Feb 2018 15:32:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ ИСКУСТВАТА НА ШВАЈЦАРИЈА ЌЕ ОБЕЗБЕДИМА ЕФИКАСНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2232http://www.sep.gov.mk/content/?id=2232. .]]>Tue, 20 Feb 2018 13:03:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИСКРЕНА ПОДДРШКАТА ОД ФРАНЦИЈА ВО КЛУЧНИТЕ МОМЕНТИ ЗА ЕВРОПСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2231http://www.sep.gov.mk/content/?id=2231. .]]>Mon, 19 Feb 2018 12:22:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ СТРАТЕГИЈАТА, ЕВРОПСКАТА УНИЈА ГО ВРАТИ ФОКУСОТ КОН ЗАПАДНИОТ БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2230http://www.sep.gov.mk/content/?id=2230. .]]>Thu, 15 Feb 2018 13:31:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ПОТРЕБНА Е СИНЕРГИЈА МЕЃУ ВЛАСТА И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОРhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2229http://www.sep.gov.mk/content/?id=2229. .]]>Thu, 15 Feb 2018 12:16:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНО Е ЦЕЛАТА АДМИНСТРАЦИЈА ДА ГИ ПОДГОТВИ КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ПРЕГОВОРИ СО УНИЈАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2228http://www.sep.gov.mk/content/?id=2228. .]]>Thu, 15 Feb 2018 09:22:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОДДРШКАТА ОД САД ПРЕТСТАВУВА ОСНОВА НА КОЈА Е ИЗГРАДЕН НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2227http://www.sep.gov.mk/content/?id=2227. .]]>Wed, 14 Feb 2018 17:37:00 +0200Вести