SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkАДЕМИ, КЛАРК И ВИНТОН ВО ПОСЕТА НА ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ СО УНДПhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2050http://www.sep.gov.mk/content/?id=2050. .]]>Fri, 24 Mar 2017 17:06:00 +0200ВестиСТУДЕНТИ ОД ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО ПОСЕТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2049http://www.sep.gov.mk/content/?id=2049. .]]>Wed, 22 Mar 2017 13:45:00 +0200ВестиСЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ДОМАЌИН НА ПРЕДАВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД АМЕРИКАН КОЛЕЏhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2048http://www.sep.gov.mk/content/?id=2048. .]]>Mon, 20 Mar 2017 13:29:00 +0200ВестиЗАВРШЕН НАСТАН ВО ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ЕУ, НОВА ГЕНЕРАЦИЈА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2047http://www.sep.gov.mk/content/?id=2047. .]]>Thu, 16 Mar 2017 13:17:00 +0200ВестиВИДЕО МАТЕРИЈАЛ ПРОМОВИРАЊЕ НА ИПА ПРОЕКТОТ НАТУРА2000 ВИДЕОТО Е ИЗРАБОТЕНО ВО РАМКИ НА ИПА ПРОЕКТ „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАТУРА 2000“, НАТУРА2000 Е НАЈГОЛЕМАТА КООРДИНИРАНА МРЕЖА НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА ВО ЕВРОПА. НЕЈЗИНА ЦЕЛ Е ДА ОБЕЗБЕДИ ДОЛГОРОЧЕН ОПСТАНОК НА НАЈВРЕДНИТЕ И ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ И ЖИВЕАЛИШТА ВО ЕВРОПА, НАВЕДЕНИ ВО ДИРЕКТИВАТА НА ЕУ ЗА ПТИЦИ И ДИРЕКТИВАТА НА ЕУ ЗА ЖИВЕАЛИШТА.http://www.sep.gov.mk/content/?id=2046http://www.sep.gov.mk/content/?id=2046Thu, 16 Mar 2017 12:09:00 +0200Најави„MATRA ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ ПО ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2045http://www.sep.gov.mk/content/?id=2045Tue, 10 Mar 2017 11:05:00 +0200НајавиМЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН ВО ПОСЕТА НА МАКЕДОНИЈА ВО РАМКИТЕ НА „ЕВРОПСКАТА ШЕМА ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2044http://www.sep.gov.mk/content/?id=2044. .]]>Sat, 6 Mar 2017 12:25:00 +0200ВестиСЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА EВРОПСКИ ПРАШАЊА (СЕП), ПАРТНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ПРОГРАМАТА НА УСАИД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ППРО) (ЈУЛИ 2016 - ЈАНУАРИ 2017)http://www.sep.gov.mk/content/?id=2043http://www.sep.gov.mk/content/?id=2043

. .]]>
Fri, 2 Mar 2017 17:24:00 +0200Проекти за јакнење на институционалните капацитети на СЕП
ПОСЕТА НА СЕП НА МЛАДИ АДМИНИСТРАТИВЦИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2042http://www.sep.gov.mk/content/?id=2042. .]]>Fri, 24 Feb 2017 15:00:00 +0200ВестиПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА НАСТАНИ (ОЗВУЧУВАЊЕ, КАБИНИ, ПРОЕКТОРИ, БИНИ)http://www.sep.gov.mk/content/?id=2041http://www.sep.gov.mk/content/?id=2041Mon, 20 Feb 2017 18:31:00 +0200Е-набавкиПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА ГОРИВО ЗА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2040http://www.sep.gov.mk/content/?id=2040Mon, 20 Feb 2017 18:22:00 +0200Е-набавкиСОСТАНОК ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ “РЕГИОНАЛНА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПОДДРШКА НА АГЕНДАТА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ -CONNECTA”http://www.sep.gov.mk/content/?id=2038http://www.sep.gov.mk/content/?id=2038. .]]>Mon, 20 Feb 2017 13:01:00 +0200ВестиБЛАЖЕСКА НА ГЛОБАЛНИОТ САМИТ ЗА ЖЕНИ ЛИДЕРИ 2017http://www.sep.gov.mk/content/?id=2039http://www.sep.gov.mk/content/?id=2039. .]]>Fri, 17 Feb 2017 15:00:00 +0200ВестиАДЕМИ НА СРЕДБА СО ВОЛФhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2035http://www.sep.gov.mk/content/?id=2035. .]]>Mon, 10 Feb 2017 14:26:00 +0200ВестиДОНАЦИЈА НА ВОЗИЛА ОД ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2034http://www.sep.gov.mk/content/?id=2034. .]]>Mon, 10 Feb 2017 13:27:00 +0200ВестиРЕГИОНАЛЕН МИНИСТЕРСКИ СОСТАНОКhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2037http://www.sep.gov.mk/content/?id=2037. .]]>Sat, 9 Feb 2017 13:00:00 +0200ВестиСРЕДБА НА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ И ДРЖАВНИОТ ПОТСЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ИТАЛИЈА АМЕНДОЛАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2033http://www.sep.gov.mk/content/?id=2033. .]]>Sat, 9 Feb 2017 12:09:00 +0200ВестиДЕНЕС ВИЦЕПРЕМИЕРОТ АРБР АДЕМИ УЧЕСТВУВАШЕ НА СРЕДБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА Г-ДИН ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ СО ЕВРОКОМЕСАРОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И СОСЕДСКА ПОЛИТИКА Г-ДИН ЈОХАНЕС ХАН, КОЈА СЕ ОДРЖА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2036http://www.sep.gov.mk/content/?id=2036. .]]>Sat, 9 Feb 2017 10:00:00 +0200ВестиПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК И СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2032http://www.sep.gov.mk/content/?id=2032. .]]>Mon, 1 Feb 2017 13:04:00 +0200ВестиУЧЕСТВО НА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ НА РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ ПРИСТАПНИ РЕФОРМИ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2031http://www.sep.gov.mk/content/?id=2031. .]]>Wed, 25 Jan 2017 19:30:00 +0200ВестиВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ НА НЕФОРМАЛНИОТ СОСТАНОК НА МИНИСТРИ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ВО МАЛТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2029http://www.sep.gov.mk/content/?id=2029. .]]>Tue, 24 Jan 2017 14:38:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2030http://www.sep.gov.mk/content/?id=2030. .]]>Tue, 24 Jan 2017 13:30:00 +0200ВестиВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ ОСТВАРИ БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ СО МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, ДАВОР ИВО ШТИР И СО ЗАМЕНИК МИНИСТЕРОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ЕСТОНИЈА, МАТИ МАСИКАСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2028http://www.sep.gov.mk/content/?id=2028. .]]>Mon, 23 Jan 2017 19:00:00 +0200ВестиВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ ПРОМОЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ИПА ФОНДОВИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2027http://www.sep.gov.mk/content/?id=2027Fri, 20 Jan 2017 09:13:00 +0200НајавиВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ ПРОМОЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+.http://www.sep.gov.mk/content/?id=2026http://www.sep.gov.mk/content/?id=2026Fri, 20 Jan 2017 09:10:00 +0200НајавиСРЕДБА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР БЛАЖЕСКА СО АМБАСАДОРОТ НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА ТИМОНИЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2025http://www.sep.gov.mk/content/?id=2025. .]]>Wed, 18 Jan 2017 16:21:00 +0200ВестиКОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2024http://www.sep.gov.mk/content/?id=2024Mon, 16 Jan 2017 12:41:00 +0200СтипендииТАЕКС РАБОТИЛНИЦА ПОСВЕТЕНА НА РАЗВИВАЊЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИПА СТРУКТУРАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2021http://www.sep.gov.mk/content/?id=2021. .]]>Sun, 10 Jan 2017 15:04:00 +0200ВестиОДРЖАН ВТОР СОСТАНОК НА ТЕХНИЧКО (ВТОРО) НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ КОМИТЕТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2022http://www.sep.gov.mk/content/?id=2022. .]]>Fri, 23 Dec 2016 12:16:00 +0200ВестиДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР БЛАЖЕСКА ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА САД НА ПОКАНА НА АМЕРИКАНСКИОТ СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2020http://www.sep.gov.mk/content/?id=2020. .]]>Thu, 15 Dec 2016 14:00:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2019http://www.sep.gov.mk/content/?id=2019. .]]>Tue, 13 Dec 2016 14:55:00 +0200ВестиКООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК ЗА ИПА ФОНДОВИ СО АМБАСАДОРОТ НА ЕВРОПСКА УНИЈА, Г-ДИН САМУЕЛ ЖБОГАР ВО ПРИСУСТВО НА ДВАЈЦАТА ВИЦЕПРЕМИЕРИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Г-ДИН АРБР АДЕМИ И НИКОЛА ПОПОСКИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2018http://www.sep.gov.mk/content/?id=2018. .]]>Wed, 23 Nov 2016 13:33:00 +0200ВестиTAIEX МИСИЈА – ПРВ СОСТАНОК ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ПОЛИТИКА НА ЗАДРЖУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА ИПА СТРУКТУРАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2016http://www.sep.gov.mk/content/?id=2016. .]]>Mon, 21 Nov 2016 18:42:00 +0200ВестиПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ НА ТЕМА „ВОВЕД ВО ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА И ВО ПОДГОТОВКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2017http://www.sep.gov.mk/content/?id=2017. .]]>Fri, 18 Nov 2016 13:00:00 +0200ВестиСРЕДБА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР БЛАЖЕСКА СО КО-ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗАЕДНИЧКИОТ КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ Г-ДИН ЖАН-ФРАНСОА ИСТАСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2015http://www.sep.gov.mk/content/?id=2015. .]]>Thu, 17 Nov 2016 15:14:00 +0200ВестиСРЕДБА НА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ СО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР ВО АВСТРИСКОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ЛИНХАРТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2014http://www.sep.gov.mk/content/?id=2014. .]]>Tue, 15 Nov 2016 17:20:00 +0200ВестиКРИЗАТА ГИ ЗАКОЧИ ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2013http://www.sep.gov.mk/content/?id=2013. .]]>Tue, 10 Nov 2016 12:04:00 +0200ВидеоAДЕМИ: КРИЗАТА ГИ ЗАКОЧИ ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2012http://www.sep.gov.mk/content/?id=2012Д-р Арбр Адеми, Заменик Претседател на Владата на Република Македонија задолжен за Европски прашања
Интервју: Радио Слободна Европа, 16.10.2016
. .]]>
Tue, 10 Nov 2016 11:43:00 +0200Интервјуа
КОМУНИКАЦИЈА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА ЗА 2016 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2009http://www.sep.gov.mk/content/?id=2009Sun, 9 Nov 2016 13:13:00 +0200НајавиТИМ БИЛДИНГ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРПСКИ ПРАШАЊА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДЕТРА И УСАИДhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2011http://www.sep.gov.mk/content/?id=2011. .]]>Mon, 7 Nov 2016 16:30:00 +0200Вести