SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkОСМАНИ: ПОТРЕБНА НИ Е ПОМОШ ВО ИЗГРАДБАТА НА ШИРОК ОПШТЕСТВЕН КОНСЕЗУС ЗА СТРАТЕШКИТЕ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2233http://www.sep.gov.mk/content/?id=2233. .]]>Wed, 21 Feb 2018 15:32:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ ИСКУСТВАТА НА ШВАЈЦАРИЈА ЌЕ ОБЕЗБЕДИМА ЕФИКАСНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2232http://www.sep.gov.mk/content/?id=2232. .]]>Tue, 20 Feb 2018 13:03:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИСКРЕНА ПОДДРШКАТА ОД ФРАНЦИЈА ВО КЛУЧНИТЕ МОМЕНТИ ЗА ЕВРОПСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2231http://www.sep.gov.mk/content/?id=2231. .]]>Mon, 19 Feb 2018 12:22:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ СТРАТЕГИЈАТА, ЕВРОПСКАТА УНИЈА ГО ВРАТИ ФОКУСОТ КОН ЗАПАДНИОТ БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2230http://www.sep.gov.mk/content/?id=2230. .]]>Thu, 15 Feb 2018 13:31:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ПОТРЕБНА Е СИНЕРГИЈА МЕЃУ ВЛАСТА И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОРhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2229http://www.sep.gov.mk/content/?id=2229. .]]>Thu, 15 Feb 2018 12:16:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНО Е ЦЕЛАТА АДМИНСТРАЦИЈА ДА ГИ ПОДГОТВИ КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ПРЕГОВОРИ СО УНИЈАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2228http://www.sep.gov.mk/content/?id=2228. .]]>Thu, 15 Feb 2018 09:22:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОДДРШКАТА ОД САД ПРЕТСТАВУВА ОСНОВА НА КОЈА Е ИЗГРАДЕН НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2227http://www.sep.gov.mk/content/?id=2227. .]]>Wed, 14 Feb 2018 17:37:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРОШИРУВАЊЕТО ПРЕТСТАВУВА ВЗАЕМЕН ИНТЕРЕС НА НАШИТЕ ЗЕМЈИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2226http://www.sep.gov.mk/content/?id=2226. .]]>Tue, 13 Feb 2018 19:24:00 +0200ВестиАНЕКСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2225http://www.sep.gov.mk/content/?id=2225Анекс. .]]>Tue, 13 Feb 2018 14:08:00 +0200INDEX DOCUMENTSСТРАТЕГИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ СО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДНИОТ БАЛКАН ДО 2025 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2224http://www.sep.gov.mk/content/?id=2224Стратегијата на Европската Комисија за проширување со земјите од Западниот Балкан до 2025 година. .]]>Tue, 13 Feb 2018 14:01:00 +0200INDEX DOCUMENTSОСМАНИ: ВО УСЛОВИ НА НАБИЕНА РЕФОРМСКА АГЕНДА ПОТРЕБНА НИ Е СЕТА ПОМОШ КОЈА НИ СТОИ НА РАСПОЛГАЊЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2223http://www.sep.gov.mk/content/?id=2223. .]]>Tue, 13 Feb 2018 11:18:00 +0200ВестиОСМАНИ: СТРАТЕГИЈАТА ЕКСПЛИЦИТНО ѝ ЈА ОТВОРА МОЖНОСТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО УНИЈАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2222http://www.sep.gov.mk/content/?id=2222. .]]>Thu, 8 Feb 2018 13:32:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ ПОДДРШКАТА ОД СТРАНА НА НОРВЕШКА ВО КЛУЧНИОТ ПЕРИОД ЗА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2221http://www.sep.gov.mk/content/?id=2221. .]]>Mon, 7 Feb 2018 14:05:00 +0200ВестиОСМАНИ: СТРАТЕГИЈАТА ЌЕ ГО ЗАТВОРИ ПРАШАЊЕТО ЗА ЕВРОПСКАТА ОРИЕНТАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2220http://www.sep.gov.mk/content/?id=2220. .]]>Wed, 5 Feb 2018 10:43:00 +0200ВестиОСМАНИ: УСПЕХОТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ИПА СРЕДСТВАТА ЗНАЧИ УСПЕХ ВО ПРИБЛИЖУВАЊЕТО КОН ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2219http://www.sep.gov.mk/content/?id=2219. .]]>Fri, 2 Feb 2018 13:42:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ КВАЛИТЕТНИ ПРОЕКТИ ОД ОПШТИНИТЕ ЗА АПСОРПЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ОД ИПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2218http://www.sep.gov.mk/content/?id=2218. .]]>Fri, 2 Feb 2018 12:32:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА ОСТАНУВА МЕЃУ ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗЕМЈИ ЗА ДОБИВАЊЕ ШВАЈЦАРСКА ПОМОШhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2217http://www.sep.gov.mk/content/?id=2217. .]]>Wed, 31 Jan 2018 16:58:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА ЌЕ ГИ ИМПЛЕМЕНТИРА СИТЕ ПРЕПОРАКИ ОД СОВЕТОТ НА ЕВРОПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2216http://www.sep.gov.mk/content/?id=2216. .]]>Wed, 31 Jan 2018 15:30:00 +0200ВестиОСМАНИ: НЕ ТРЕБА НИКАДЕ ДА ОДИМЕ – НИЕ СМЕ ВО ЕВРОПА!http://www.sep.gov.mk/content/?id=2214http://www.sep.gov.mk/content/?id=2214. .]]>Wed, 31 Jan 2018 10:30:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОДДРШКАТА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕ ОЧЕКУВАМЕ ДА ПРОДОЛЖИ И ЗА ВРЕМЕ НА АВСТРИСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2213http://www.sep.gov.mk/content/?id=2213. .]]>Tue, 30 Jan 2018 16:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМЕ ЈАСНИ ПОРАКИ ВО СТРЕГИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ЦВРСТИ И СТАБИЛНИ ЕВРОПСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2212http://www.sep.gov.mk/content/?id=2212. .]]>Mon, 29 Jan 2018 11:28:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЕВРОПСКИТЕ ВРЕДНИСТИ ИЗГРАДЕНИ НА ТЕМЕЛОТ НА АНТИФАШИЗМОТ СЕ И НАШИ АВТОХТОНИ ВРЕДНОСТИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2211http://www.sep.gov.mk/content/?id=2211. .]]>Fri, 26 Jan 2018 16:05:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИСКУСТВАТА НА СРБИЈА ВО ПРЕГОВОРИТЕ СЕ ЗНАЧАЈНА ПРИДОБИВКА ЗА НАСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2209http://www.sep.gov.mk/content/?id=2209. .]]>Wed, 24 Jan 2018 14:08:00 +0200ВестиОСМАНИ: ВРЕМЕ Е ЗА ПОМИРУВАЊЕ НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2208http://www.sep.gov.mk/content/?id=2208. .]]>Wed, 24 Jan 2018 13:39:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА И КОСОВО ИМААТ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНАТА СОРАБОТКАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2207http://www.sep.gov.mk/content/?id=2207. .]]>Tue, 23 Jan 2018 13:39:00 +0200ВестиОСМАНИ: СЕГА НИ Е ПОТРЕБНА СЕТА ПОДДРШКА ОД НАШИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ПРИЈАТЕЛИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2206http://www.sep.gov.mk/content/?id=2206. .]]>Tue, 23 Jan 2018 11:50:00 +0200ВестиОСМАНИ:МАКЕДОНИЈА И КОСОВО ДЕЛАТ ИСТА ЕВРОАТЛАНТСКА ОРИЕНТАЦИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2205http://www.sep.gov.mk/content/?id=2205. .]]>Thu, 18 Jan 2018 12:38:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНО Е УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА И РАЗМЕНА МЕЃУ ДВЕТЕ ЗЕМЈИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2204http://www.sep.gov.mk/content/?id=2204. .]]>Wed, 17 Jan 2018 15:40:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА ЗАСЛУЖУВААТ МЕСТО ВО СТРАТЕГИЈАТА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2203http://www.sep.gov.mk/content/?id=2203. .]]>Wed, 17 Jan 2018 14:20:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2202http://www.sep.gov.mk/content/?id=2202Oглас за вработување. .]]>Wed, 17 Jan 2018 09:28:00 +0200Конкурси за вработувањеОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА ПОДГОТВЕНА ЌЕ ГИ ДОЧЕКА КЛУЧНИТЕ ДАТУМИ ЗА ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ ВО 2018 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2201http://www.sep.gov.mk/content/?id=2201. .]]>Sat, 12 Jan 2018 10:42:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИМАМЕ ИСТОРИСКА ШАНСА НО И ОБВРСКА ДА СТАВИМЕ ТОЧКА НА ПРАШАЊЕТО ЗА ИМЕТОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2200http://www.sep.gov.mk/content/?id=2200. .]]>Sat, 9 Jan 2018 14:45:00 +0200ВестиВОВЕДНА ОБУКА ЗА ЕВРОПСКИ ФОНДОВИ И МОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2199http://www.sep.gov.mk/content/?id=2199Tue, 5 Jan 2018 13:16:00 +0200ИПА проектиОСМАНИ: ПРЕТСЕДАВАЊЕТО СО ЕУ Е ГОЛЕМА ЧЕСТ ЗА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, НО И ГОЛЕМА ШАНСА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2198http://www.sep.gov.mk/content/?id=2198. .]]>Sun, 4 Jan 2018 14:36:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ СО ФИЛИПЧЕ ДА ЈА УНАПРЕДИМЕ АПСОРПЦИЈАТА НА СТРАНСКА ПОМОШ ВО ЗДРАВСТВОТОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2197http://www.sep.gov.mk/content/?id=2197. .]]>Thu, 2 Jan 2018 14:08:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЕВЕНТУАЛНИОТ СТАРТ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЌЕ ГО ДОЧЕКАМЕ ПОДГОТВЕНИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2195http://www.sep.gov.mk/content/?id=2195. .]]>Wed, 27 Dec 2017 12:08:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2196http://www.sep.gov.mk/content/?id=2196. .]]>Tue, 26 Dec 2017 15:35:00 +0200ВестиНОЕМВРИ 2016http://www.sep.gov.mk/content/?id=2060http://www.sep.gov.mk/content/?id=2060

. .]]>
Sun, 24 Dec 2017 08:37:00 +0200Е-билтен
ОСМАНИ: СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА МОРА ДА БИДЕ ПОДГОТВЕН ЗА СТАРТ НА ПРЕГОВОРИТЕ ВО 2018 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2194http://www.sep.gov.mk/content/?id=2194. .]]>Thu, 21 Dec 2017 12:10:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОДДРШКАТА ОД ФРАНЦИЈА ЌЕ ЈА ИСКОРИСТИМЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СТАРТ НА ПРЕГОВОРИТЕ ВО 2018 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2193http://www.sep.gov.mk/content/?id=2193. .]]>Wed, 20 Dec 2017 13:28:00 +0200Вести