SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkОСМАНИ: ВО ПРЕСРЕТ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕГОВОРИ ПОТРЕБНА НИ Е КВАЛИТЕТНА РЕФОРМСКА АГЕНДАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2306http://www.sep.gov.mk/content/?id=2306. .]]>Thu, 14 Jun 2018 18:24:00 +0200Вести“ПОДДРШКА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА УСОГЛАСЕНОСТА НА СТАТИСТИЈКАТА СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ”http://www.sep.gov.mk/content/?id=2305http://www.sep.gov.mk/content/?id=2305. .]]>Thu, 14 Jun 2018 16:24:00 +0200ВестиОСМАНИ: ШВЕДСКА Е ГОЛЕМ ПОДДРЖУВАЧ НА ПОЛИТИЧКИОТ И ЕКОНОМСКИОТ НАПРЕДОК НА ЗЕМЈАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2304http://www.sep.gov.mk/content/?id=2304. .]]>Thu, 14 Jun 2018 10:42:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ ИЗГРАДБАТА НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОЕКТИ ГРАДИМЕ ЗАЕДНИЧКА ИДНИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2303http://www.sep.gov.mk/content/?id=2303. .]]>Tue, 11 Jun 2018 16:05:00 +0200ВестиОЦЕНСКА МИСИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОГЛАВЈЕ 23 – ПРАВОСУДСТВО И ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА- УПРАВНА ПОСТАПКА И УПРАВНО ПРАВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2302http://www.sep.gov.mk/content/?id=2302. .]]>Tue, 11 Jun 2018 14:33:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИЗГРАДБАТА НА КОНСЕНЗУС ПРЕТСТАВУВА ЦИВИЛИЗАЦИСКА ПРИДОБИВКА КОЈА ЈА ПОКАЖУВА СЕРИОЗНОСТА НА ДРЖАВАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2301http://www.sep.gov.mk/content/?id=2301. .]]>Mon, 8 Jun 2018 16:16:00 +0200ВестиОСМАНИ: ВЛАДАТА ЌЕ ГО ЗАДРЖИ ПРИНЦИПОТ НА ИНКЛУЗИВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РЕФОРМИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2300http://www.sep.gov.mk/content/?id=2300. .]]>Mon, 8 Jun 2018 11:44:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНО Е ДА СТОРИМЕ СЀ ЗА ДА ГИ ЗАШТИТИМЕ ТРГОВСКИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2299http://www.sep.gov.mk/content/?id=2299. .]]>Fri, 7 Jun 2018 14:31:00 +0200ВестиОСМАНИ: НАРЕДНИТЕ ЧАСОВИ МОЖАТ ДА БИДАТ КЛУЧНИ ЗА ИСХОДОТ ОД ПРЕГОВОРИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2298http://www.sep.gov.mk/content/?id=2298. .]]>Fri, 7 Jun 2018 12:30:00 +0200ВестиОСМАНИ: И ВО ПЕРИОДОТ ДО ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕГОВОРИТЕ, РЕФОРМСКАТА АГЕНДА ОСТАНУВА ПРИОРИТЕТ НА ВЛАДАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2297http://www.sep.gov.mk/content/?id=2297. .]]>Wed, 6 Jun 2018 18:38:00 +0200ВестиОСМАНИ: ВЛАДАТА ГО УСВОИ ДОГОВОРОТ ЗА ФРОНТЕКС, ПОДГОТВЕНИ СМЕ ЗА НЕГОВО ПОТПИШУВАЊЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2296http://www.sep.gov.mk/content/?id=2296. .]]>Wed, 6 Jun 2018 16:30:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЗАШТИТАТА НА ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЧЕЛИК СТАНУВА ВЛАДИН ПРИОРИТЕТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2295http://www.sep.gov.mk/content/?id=2295. .]]>Sat, 1 Jun 2018 14:49:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПЛАНОТ 18 ПРЕТСТАВУВА ЛОГИЧНО ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ПЛАНОТ 3-6-9 СЀ ДО ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕГОВОРИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2294http://www.sep.gov.mk/content/?id=2294. .]]>Thu, 31 May 2018 15:59:00 +0200ВестиПОВЕЌЕ ОД 8000 МЛАДИ ЌЕ ДИСКУТИРААТ ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПА НА 1 И 2 ЈУНИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2293http://www.sep.gov.mk/content/?id=2293Tue, 29 May 2018 14:19:00 +0200ЕУ вестиПРИВРЕМЕНИ РАБОТНИЦИ: ИЗГЛАСАНИ ЕДНАКВИ ПЛАТИ И УСЛОВИ ЗА РАБОТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2292http://www.sep.gov.mk/content/?id=2292Tue, 29 May 2018 14:13:00 +0200ЕУ вестиСТАЖАНТИ ОД ЕВРОПСКАТА СЛУЖБА ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ПОСЕТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2291http://www.sep.gov.mk/content/?id=2291. .]]>Mon, 28 May 2018 15:54:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2290http://www.sep.gov.mk/content/?id=2290. .]]>Fri, 25 May 2018 13:10:00 +0200ВестиИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЦАТА ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РЕШЕНИЈА И ПОБРЗ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2289http://www.sep.gov.mk/content/?id=2289. .]]>Wed, 23 May 2018 16:52:00 +0200ВестиОСМАНИ И ДИМИТРОВ ЕДНОГЛАСНИ: МАКЕДОНИЈА ЗАСЛУЖУВА ДАТУМ ЗА ПРЕГОВОРИ СО ЕУ И ПОКАНА ЗА НАТОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2288http://www.sep.gov.mk/content/?id=2288. .]]>Mon, 21 May 2018 16:50:00 +0200ВестиСАМИТ ЕУ-ЗАПАДЕН БАЛКАН, СОФИСКА ДЕКЛАРАЦИЈА, 17 МАЈ 2018 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2287http://www.sep.gov.mk/content/?id=2287Самит ЕУ-Западен Балкан,
Софиска декларација, 17 мај 2018 година

. .]]>
Thu, 17 May 2018 21:45:00 +0200INDEX DOCUMENTS
ИНТЕРВЈУ ЗА КТВhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2279http://www.sep.gov.mk/content/?id=2279. .]]>Tue, 15 May 2018 13:08:00 +0200ИнтервјуаОСМАНИ: ИСТОРИСКАТА МИСИЈА ЗА ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА Е НАШАТА СТРАТЕШКА ЦЕЛhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2275http://www.sep.gov.mk/content/?id=2275. .]]>Mon, 11 May 2018 12:37:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНИ НИ СЕ ХРАБРИ ОДЛУКИ ДОМА, КАЈ СОСЕДИТЕ, НО КАЈ ЗЕМЈИТЕ НА ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2274http://www.sep.gov.mk/content/?id=2274. .]]>Fri, 10 May 2018 11:47:00 +0200ВестиОБРАЌАЊЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ БУЈАР ОСМАНИ НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ „ЕУ ПОЈАДОК„http://www.sep.gov.mk/content/?id=2272http://www.sep.gov.mk/content/?id=2272. .]]>Wed, 9 May 2018 14:02:00 +0200ГовориОСМАНИ: ПОДГОТВЕНИ СМЕ ЗА ОДЛУКА ЗА ПОЧЕТОК НА ПРЕГОВОРИ ВО ЈУНИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2271http://www.sep.gov.mk/content/?id=2271. .]]>Wed, 9 May 2018 12:46:00 +0200ВестиОСМАНИ: СЛОБОДАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЈА ПРЕТСТАВУВА СЛОБОДАТА НА ОПШТЕСТВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2269http://www.sep.gov.mk/content/?id=2269. .]]>Mon, 3 May 2018 10:47:00 +0200ВестиОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА СЕП ЗА УЧЕНИЦИ ОД ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2268http://www.sep.gov.mk/content/?id=2268. .]]>Mon, 2 May 2018 13:12:00 +0200ВестиМЕНУВАЊЕТО ЧЛЕН ВО УСТАВОТ Е САМО ФОРМА, ЗА МЕНЕ СУШТИНСКИ СЕ ИМЕТО НА ДРЖАВАТА, ЈАЗИКОТ И ДРЖАВЈАНСТВОТОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2276http://www.sep.gov.mk/content/?id=2276Интервју за Мкд.мк. .]]>Fri, 1 May 2018 12:05:00 +0200ИнтервјуаОСМАНИ: ОЧЕКУВАМЕ НАПРЕДОК ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ЛОНДОНСКИОТ САМИТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2270http://www.sep.gov.mk/content/?id=2270. .]]>Fri, 27 Apr 2018 17:15:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ НАСКОРО МАКЕДОНИЈА ДА СЕ ПРИКЛУЧИ НА ИТАЛИЈА И ОСТАНАТИТЕ ЗЕМЈИ ВО ЈАДРАНСКО - ЈОНСКИОТ РЕГИОНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2267http://www.sep.gov.mk/content/?id=2267. .]]>Fri, 27 Apr 2018 15:01:00 +0200ВестиОПАСНИ МАТЕРИИ: АГЕНЦИЈАТА НА ЕУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗАПОЧНА КАМПАЊА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ШИРУМ ЕВРОПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2266http://www.sep.gov.mk/content/?id=2266Европската агенција за безбедност и здравје при работа ја започна својата кампања  за 2018-19  година ширум Европа- Здрави работни места при ракување со опасни материи

. .]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:08:00 +0200ЕУ вести
ОСМАНИ: ИНТЕГРАЦИЈАТА ПРЕКУ ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТА Е ОСНОВА ЗА ОДРЖЛИВ МИР И ПРОСПЕРИТЕТ НА ЕВРОПА ВО ЦЕЛИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2265http://www.sep.gov.mk/content/?id=2265. .]]>Wed, 25 Apr 2018 11:53:00 +0200ВестиОСМАНИ: СОЗДАДЕН Е МОМЕНТУМ КОЈ СЕ НАДЕВАМ ЌЕ ЗНАЕМЕ СИТЕ ДА ГО ИСКОРИСТИМЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2264http://www.sep.gov.mk/content/?id=2264. .]]>Tue, 24 Apr 2018 12:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПО ИЗВЕШТАЈОТ, МАКЕДОНИЈА ИЗЛЕГУВА ОД СОСТОЈБА НА УРГЕНТНОСТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2263http://www.sep.gov.mk/content/?id=2263. .]]>Thu, 19 Apr 2018 12:50:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРОДОЛЖУВАМЕ СО РЕФОРМСКАТА АГЕНДА Сѐ ДО ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО ВО ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2262http://www.sep.gov.mk/content/?id=2262. .]]>Tue, 17 Apr 2018 16:14:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2280http://www.sep.gov.mk/content/?id=2280. .]]>Tue, 17 Apr 2018 13:14:00 +0200ИнтервјуаСЕП ГО ОБЈАВИ ДЕТАЛНИОТ ФАКТОГРАФСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПЛАНОТ 3-6-9http://www.sep.gov.mk/content/?id=2261http://www.sep.gov.mk/content/?id=2261. .]]>Tue, 17 Apr 2018 09:35:00 +0200ВестиФАКТОГРАФСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАН 3-6-9 ОД 4 ЈУЛИ 2017Г.-17 АПРИЛ 2018Г.http://www.sep.gov.mk/content/?id=2260http://www.sep.gov.mk/content/?id=2260Фактографски извештај за имплементација на План 3-6-9 од 4 јули 2017г.-17 април 2018г.. .]]>Mon, 16 Apr 2018 22:38:00 +0200INDEX DOCUMENTSОСМАНИ: РЕАЛИЗИРАВМЕ ПРЕКУ 90% ОД ПРЕДВИДЕНИТЕ РЕФОРМИ И 100% ОД СУШТИНАТА НА ПЛАНОТ 3-6-9http://www.sep.gov.mk/content/?id=2259http://www.sep.gov.mk/content/?id=2259. .]]>Mon, 16 Apr 2018 15:45:00 +0200ВестиСТУДЕНТИ НА МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА КОЛЕЏОТ НА ЕВРОПА- НАТОЛИН ВО ПОСЕТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2258http://www.sep.gov.mk/content/?id=2258. .]]>Fri, 13 Apr 2018 14:44:00 +0200Вести