SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkНОЕМВРИ 2016http://www.sep.gov.mk/content/?id=2060http://www.sep.gov.mk/content/?id=2060

. .]]>
Sun, 24 Dec 2017 08:37:00 +0200Е-билтен
МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОБУКА ВО ЗЕМЈИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕУ“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2062http://www.sep.gov.mk/content/?id=2062. .]]>Thu, 27 Apr 2017 12:00:00 +0200ВестиПРЕЗЕНТАЦИЈА „ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА ЕУ“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2061http://www.sep.gov.mk/content/?id=2061. .]]>Tue, 25 Apr 2017 14:03:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2058http://www.sep.gov.mk/content/?id=2058. .]]>Thu, 20 Apr 2017 17:07:00 +0200ВестиРАБОТНА СРЕДБА ЗА ЕВРОПСКАТА АГЕНДА, АДЕМИ-ЖБОГАРhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2057http://www.sep.gov.mk/content/?id=2057. .]]>Thu, 20 Apr 2017 11:51:00 +0200ВестиСРЕДБА НА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ СО СТУДЕНТИ ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2056http://www.sep.gov.mk/content/?id=2056. .]]>Fri, 14 Apr 2017 11:33:00 +0200ВестиСРЕДБА АДЕМИ-БЕЈЛИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2055http://www.sep.gov.mk/content/?id=2055. .]]>Thu, 13 Apr 2017 12:25:00 +0200ВестиОСТВАРЕНА СРЕДБА НА ЗПВРМ АДЕМИ СО НАГРАДЕНИТЕ РОМСКИ НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2054http://www.sep.gov.mk/content/?id=2054. .]]>Thu, 5 Apr 2017 14:45:00 +0200ВестиНОВИНАРИ ОД ВОДЕЧКИТЕ ЕВРОПСКИ МЕДИУМИ НА СРЕДБА СО ВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2053http://www.sep.gov.mk/content/?id=2053. .]]>Tue, 4 Apr 2017 14:19:00 +0200ВестиБЛАЖЕСКА НА ФОРУМОТ „ЕВРОПСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ”http://www.sep.gov.mk/content/?id=2052http://www.sep.gov.mk/content/?id=2052. .]]>Wed, 29 Mar 2017 14:24:00 +0200ВестиИПА МОНИТОРИНГ КОМИТЕТИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2051http://www.sep.gov.mk/content/?id=2051. .]]>Mon, 27 Mar 2017 17:09:00 +0200ВестиАДЕМИ, КЛАРК И ВИНТОН ВО ПОСЕТА НА ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ СО УНДП ВО ТЕТОВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2050http://www.sep.gov.mk/content/?id=2050. .]]>Fri, 24 Mar 2017 17:06:00 +0200ВестиСТУДЕНТИ ОД ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО ПОСЕТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2049http://www.sep.gov.mk/content/?id=2049. .]]>Wed, 22 Mar 2017 13:45:00 +0200ВестиСЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ДОМАЌИН НА ПРЕДАВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД АМЕРИКАН КОЛЕЏhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2048http://www.sep.gov.mk/content/?id=2048. .]]>Mon, 20 Mar 2017 13:29:00 +0200ВестиЗАВРШЕН НАСТАН ВО ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ЕУ, НОВА ГЕНЕРАЦИЈА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2047http://www.sep.gov.mk/content/?id=2047. .]]>Thu, 16 Mar 2017 13:17:00 +0200ВестиВИДЕО МАТЕРИЈАЛ ПРОМОВИРАЊЕ НА ИПА ПРОЕКТОТ НАТУРА2000 ВИДЕОТО Е ИЗРАБОТЕНО ВО РАМКИ НА ИПА ПРОЕКТ „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАТУРА 2000“, НАТУРА2000 Е НАЈГОЛЕМАТА КООРДИНИРАНА МРЕЖА НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА ВО ЕВРОПА. НЕЈЗИНА ЦЕЛ Е ДА ОБЕЗБЕДИ ДОЛГОРОЧЕН ОПСТАНОК НА НАЈВРЕДНИТЕ И ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ И ЖИВЕАЛИШТА ВО ЕВРОПА, НАВЕДЕНИ ВО ДИРЕКТИВАТА НА ЕУ ЗА ПТИЦИ И ДИРЕКТИВАТА НА ЕУ ЗА ЖИВЕАЛИШТА.http://www.sep.gov.mk/content/?id=2046http://www.sep.gov.mk/content/?id=2046Thu, 16 Mar 2017 12:09:00 +0200Најави„MATRA ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ ПО ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2045http://www.sep.gov.mk/content/?id=2045Tue, 10 Mar 2017 11:05:00 +0200НајавиМЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН ВО ПОСЕТА НА МАКЕДОНИЈА ВО РАМКИТЕ НА „ЕВРОПСКАТА ШЕМА ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2044http://www.sep.gov.mk/content/?id=2044. .]]>Sat, 6 Mar 2017 12:25:00 +0200ВестиСЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА EВРОПСКИ ПРАШАЊА (СЕП), ПАРТНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ПРОГРАМАТА НА УСАИД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ППРО) (ЈУЛИ 2016 - ЈАНУАРИ 2017)http://www.sep.gov.mk/content/?id=2043http://www.sep.gov.mk/content/?id=2043

. .]]>
Fri, 2 Mar 2017 17:24:00 +0200Проекти за јакнење на институционалните капацитети на СЕП
ПОСЕТА НА СЕП НА МЛАДИ АДМИНИСТРАТИВЦИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2042http://www.sep.gov.mk/content/?id=2042. .]]>Fri, 24 Feb 2017 15:00:00 +0200ВестиПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА НАСТАНИ (ОЗВУЧУВАЊЕ, КАБИНИ, ПРОЕКТОРИ, БИНИ)http://www.sep.gov.mk/content/?id=2041http://www.sep.gov.mk/content/?id=2041Mon, 20 Feb 2017 18:31:00 +0200Е-набавкиПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА ГОРИВО ЗА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2040http://www.sep.gov.mk/content/?id=2040Mon, 20 Feb 2017 18:22:00 +0200Е-набавкиСОСТАНОК ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ “РЕГИОНАЛНА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПОДДРШКА НА АГЕНДАТА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ -CONNECTA”http://www.sep.gov.mk/content/?id=2038http://www.sep.gov.mk/content/?id=2038. .]]>Mon, 20 Feb 2017 13:01:00 +0200ВестиБЛАЖЕСКА НА ГЛОБАЛНИОТ САМИТ ЗА ЖЕНИ ЛИДЕРИ 2017http://www.sep.gov.mk/content/?id=2039http://www.sep.gov.mk/content/?id=2039. .]]>Fri, 17 Feb 2017 15:00:00 +0200ВестиАДЕМИ НА СРЕДБА СО ВОЛФhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2035http://www.sep.gov.mk/content/?id=2035. .]]>Mon, 10 Feb 2017 14:26:00 +0200ВестиДОНАЦИЈА НА ВОЗИЛА ОД ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2034http://www.sep.gov.mk/content/?id=2034. .]]>Mon, 10 Feb 2017 13:27:00 +0200ВестиРЕГИОНАЛЕН МИНИСТЕРСКИ СОСТАНОКhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2037http://www.sep.gov.mk/content/?id=2037. .]]>Sat, 9 Feb 2017 13:00:00 +0200ВестиСРЕДБА НА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ И ДРЖАВНИОТ ПОТСЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ИТАЛИЈА АМЕНДОЛАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2033http://www.sep.gov.mk/content/?id=2033. .]]>Sat, 9 Feb 2017 12:09:00 +0200ВестиДЕНЕС ВИЦЕПРЕМИЕРОТ АРБР АДЕМИ УЧЕСТВУВАШЕ НА СРЕДБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА Г-ДИН ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ СО ЕВРОКОМЕСАРОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И СОСЕДСКА ПОЛИТИКА Г-ДИН ЈОХАНЕС ХАН, КОЈА СЕ ОДРЖА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2036http://www.sep.gov.mk/content/?id=2036. .]]>Sat, 9 Feb 2017 10:00:00 +0200ВестиПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК И СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2032http://www.sep.gov.mk/content/?id=2032. .]]>Mon, 1 Feb 2017 13:04:00 +0200ВестиУЧЕСТВО НА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ НА РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ ПРИСТАПНИ РЕФОРМИ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2031http://www.sep.gov.mk/content/?id=2031. .]]>Wed, 25 Jan 2017 19:30:00 +0200ВестиВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ НА НЕФОРМАЛНИОТ СОСТАНОК НА МИНИСТРИ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ВО МАЛТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2029http://www.sep.gov.mk/content/?id=2029. .]]>Tue, 24 Jan 2017 14:38:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2030http://www.sep.gov.mk/content/?id=2030. .]]>Tue, 24 Jan 2017 13:30:00 +0200ВестиВИЦЕПРЕМИЕРОТ АДЕМИ ОСТВАРИ БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ СО МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, ДАВОР ИВО ШТИР И СО ЗАМЕНИК МИНИСТЕРОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ЕСТОНИЈА, МАТИ МАСИКАСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2028http://www.sep.gov.mk/content/?id=2028. .]]>Mon, 23 Jan 2017 19:00:00 +0200ВестиВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ ПРОМОЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ИПА ФОНДОВИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2027http://www.sep.gov.mk/content/?id=2027Fri, 20 Jan 2017 09:13:00 +0200НајавиВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ ПРОМОЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+.http://www.sep.gov.mk/content/?id=2026http://www.sep.gov.mk/content/?id=2026Fri, 20 Jan 2017 09:10:00 +0200НајавиСРЕДБА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР БЛАЖЕСКА СО АМБАСАДОРОТ НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА ТИМОНИЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2025http://www.sep.gov.mk/content/?id=2025. .]]>Wed, 18 Jan 2017 16:21:00 +0200ВестиКОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2024http://www.sep.gov.mk/content/?id=2024Mon, 16 Jan 2017 12:41:00 +0200СтипендииТАЕКС РАБОТИЛНИЦА ПОСВЕТЕНА НА РАЗВИВАЊЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИПА СТРУКТУРАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2021http://www.sep.gov.mk/content/?id=2021. .]]>Sun, 10 Jan 2017 15:04:00 +0200ВестиОДРЖАН ВТОР СОСТАНОК НА ТЕХНИЧКО (ВТОРО) НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ КОМИТЕТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2022http://www.sep.gov.mk/content/?id=2022. .]]>Fri, 23 Dec 2016 12:16:00 +0200Вести