SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkОСМАНИ: ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Е ЕДЕН ОД НАЈВАЖНИТЕ ПАРТНЕРИ НА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2329http://www.sep.gov.mk/content/?id=2329. .]]>Mon, 1 Aug 2018 09:47:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЦЕЛОСНО СМЕ ПОСВЕТЕНИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2328http://www.sep.gov.mk/content/?id=2328. .]]>Mon, 30 Jul 2018 15:31:00 +0200ВестиOСМАНИ: ОДЛИЧНАТА РАЗВОЈНА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА ЈА ПРОДЛАБОЧУВА СЕВКУПНАТА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2327http://www.sep.gov.mk/content/?id=2327. .]]>Thu, 26 Jul 2018 16:49:00 +0200ВестиОСМАНИ: НОРВЕШКАТА ПОМОШ ЌЕ БИДЕ ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ЗА ЕФИКАСНО И НАВРЕМЕНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМСКИТЕ ПРИОРИТЕТИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2326http://www.sep.gov.mk/content/?id=2326. .]]>Thu, 26 Jul 2018 15:18:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗНАЧАЕН ПАРТНЕР ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА РЕФОРМИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2325http://www.sep.gov.mk/content/?id=2325. .]]>Wed, 25 Jul 2018 16:45:00 +0200ВестиОСМАНИ: УСПЕШЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗНАЧИ ЧЕКОР ПОБЛИСКУ ДО ЕВРОАТЛАНТСКА ИНТЕГРАЦИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2324http://www.sep.gov.mk/content/?id=2324. .]]>Tue, 24 Jul 2018 11:15:00 +0200ВестиОСМАНИ И ДУРАКУ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА ДЕБАРhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2323http://www.sep.gov.mk/content/?id=2323. .]]>Sat, 21 Jul 2018 18:05:00 +0200ВестиДРЖАВНАТА СЕКРЕТАРКА ГАБЕР ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА БРИСЕЛhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2322http://www.sep.gov.mk/content/?id=2322. .]]>Fri, 20 Jul 2018 18:57:00 +0200ВестиОСМАНИ: УНГАРСКОТО ИСКУСТВО ВО ПРЕГОВОРИТЕ Е ОД ОГРОМНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2321http://www.sep.gov.mk/content/?id=2321. .]]>Thu, 19 Jul 2018 10:10:00 +0200Вести14-ТИ СОСТАНОК НА СОВЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2320http://www.sep.gov.mk/content/?id=2320. .]]>Fri, 13 Jul 2018 20:15:00 +0200ВестиСРЕДБА ТИЛЕВ - ПЕТКОВhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2319http://www.sep.gov.mk/content/?id=2319. .]]>Sun, 10 Jul 2018 14:21:00 +0200ВестиОСМАНИ: СО ВАШАТА ПОСВЕТЕНОСТ ОСТАВИВТЕ ТРАЕН БЕЛЕГ И СЕ ВГРАДИВТЕ ВО ДЕНЕШНИОТ УСПЕХ НА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2318http://www.sep.gov.mk/content/?id=2318. .]]>Wed, 3 Jul 2018 10:22:00 +0200ВестиДРЖАВЕН СЕКТРЕТАРhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2316http://www.sep.gov.mk/content/?id=2316

. .]]>
Fri, 29 Jun 2018 13:56:00 +0200Државен Секретар
ГАБЕР: ИНИЦИЈАТИВИТЕ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ДАВААТ РЕЗУЛТАТ – БАЛКАНОТ ЗАБРЗАНО СЕ ПОВРЗУВА СО ЕВРОПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2315http://www.sep.gov.mk/content/?id=2315. .]]>Thu, 28 Jun 2018 15:58:00 +0200Вести“АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФОРМИ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО КОН ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ”http://www.sep.gov.mk/content/?id=2314http://www.sep.gov.mk/content/?id=2314. .]]>Wed, 27 Jun 2018 11:48:00 +0200ВестиОСМАНИ: НАПРЕДОКОТ ВО МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ ЌЕ ГО ТРАСИРААТ ПАТОТ ЗА ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА ПРИЈАТЕЛСТВОТО МЕЃУ ДВЕТЕ ЗЕМЈИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2313http://www.sep.gov.mk/content/?id=2313. .]]>Wed, 27 Jun 2018 10:29:00 +0200ВестиРАБОТЕН СОСТАНОК ЗА НАЦРТ ПЛАНОТ 18http://www.sep.gov.mk/content/?id=2312http://www.sep.gov.mk/content/?id=2312. .]]>Fri, 22 Jun 2018 11:46:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕУ ИМПЛИЦИРААТ ДЛАБОКА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ОПШТЕСТВОТО ЗА ШТО СЕКОЈА ПОМОШ НИ Е ДОБРЕДОЈДЕНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2311http://www.sep.gov.mk/content/?id=2311. .]]>Thu, 21 Jun 2018 10:38:00 +0200Вести15-ТИ СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА СКОПЈЕ, 19-20 ЈУНИ 2018 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2310http://www.sep.gov.mk/content/?id=2310. .]]>Wed, 20 Jun 2018 16:51:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОДДРШКАТА ОД НОРВЕШКА ЈА ОЧЕКУВАМ И ЗА ВРМЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ СО УНИЈАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2309http://www.sep.gov.mk/content/?id=2309. .]]>Tue, 19 Jun 2018 17:52:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИСКУСТВАТА ОД ПРЕГОВОРИТЕ СО УНИЈАТА ЌЕ ГИ СПОДЕЛИМЕ И СО НАШИТЕ НАЈБЛИСКИ СОСЕДИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2308http://www.sep.gov.mk/content/?id=2308. .]]>Tue, 19 Jun 2018 11:58:00 +0200ВестиДАТУМОТ ЗА ПРЕГОВОРИ Е ОГРОМЕН УСПЕХ ЗА МАКЕДОНИЈА НО И ПОТТИК ЗА НАПРЕДОК НА ЦЕЛИОТ ЗАПАДЕН БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2307http://www.sep.gov.mk/content/?id=2307. .]]>Tue, 19 Jun 2018 11:02:00 +0200ВестиОСМАНИ: ВО ПРЕСРЕТ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕГОВОРИ ПОТРЕБНА НИ Е КВАЛИТЕТНА РЕФОРМСКА АГЕНДАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2306http://www.sep.gov.mk/content/?id=2306. .]]>Thu, 14 Jun 2018 18:24:00 +0200Вести“ПОДДРШКА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА УСОГЛАСЕНОСТА НА СТАТИСТИЈКАТА СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ”http://www.sep.gov.mk/content/?id=2305http://www.sep.gov.mk/content/?id=2305. .]]>Thu, 14 Jun 2018 16:24:00 +0200ВестиОСМАНИ: ШВЕДСКА Е ГОЛЕМ ПОДДРЖУВАЧ НА ПОЛИТИЧКИОТ И ЕКОНОМСКИОТ НАПРЕДОК НА ЗЕМЈАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2304http://www.sep.gov.mk/content/?id=2304. .]]>Thu, 14 Jun 2018 10:42:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ ИЗГРАДБАТА НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОЕКТИ ГРАДИМЕ ЗАЕДНИЧКА ИДНИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2303http://www.sep.gov.mk/content/?id=2303. .]]>Tue, 11 Jun 2018 16:05:00 +0200ВестиОЦЕНСКА МИСИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОГЛАВЈЕ 23 – ПРАВОСУДСТВО И ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА- УПРАВНА ПОСТАПКА И УПРАВНО ПРАВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2302http://www.sep.gov.mk/content/?id=2302. .]]>Tue, 11 Jun 2018 14:33:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИЗГРАДБАТА НА КОНСЕНЗУС ПРЕТСТАВУВА ЦИВИЛИЗАЦИСКА ПРИДОБИВКА КОЈА ЈА ПОКАЖУВА СЕРИОЗНОСТА НА ДРЖАВАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2301http://www.sep.gov.mk/content/?id=2301. .]]>Mon, 8 Jun 2018 16:16:00 +0200ВестиОСМАНИ: ВЛАДАТА ЌЕ ГО ЗАДРЖИ ПРИНЦИПОТ НА ИНКЛУЗИВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РЕФОРМИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2300http://www.sep.gov.mk/content/?id=2300. .]]>Mon, 8 Jun 2018 11:44:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНО Е ДА СТОРИМЕ СЀ ЗА ДА ГИ ЗАШТИТИМЕ ТРГОВСКИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2299http://www.sep.gov.mk/content/?id=2299. .]]>Fri, 7 Jun 2018 14:31:00 +0200ВестиОСМАНИ: НАРЕДНИТЕ ЧАСОВИ МОЖАТ ДА БИДАТ КЛУЧНИ ЗА ИСХОДОТ ОД ПРЕГОВОРИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2298http://www.sep.gov.mk/content/?id=2298. .]]>Fri, 7 Jun 2018 12:30:00 +0200ВестиОСМАНИ: И ВО ПЕРИОДОТ ДО ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕГОВОРИТЕ, РЕФОРМСКАТА АГЕНДА ОСТАНУВА ПРИОРИТЕТ НА ВЛАДАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2297http://www.sep.gov.mk/content/?id=2297. .]]>Wed, 6 Jun 2018 18:38:00 +0200ВестиОСМАНИ: ВЛАДАТА ГО УСВОИ ДОГОВОРОТ ЗА ФРОНТЕКС, ПОДГОТВЕНИ СМЕ ЗА НЕГОВО ПОТПИШУВАЊЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2296http://www.sep.gov.mk/content/?id=2296. .]]>Wed, 6 Jun 2018 16:30:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЗАШТИТАТА НА ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЧЕЛИК СТАНУВА ВЛАДИН ПРИОРИТЕТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2295http://www.sep.gov.mk/content/?id=2295. .]]>Sat, 1 Jun 2018 14:49:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПЛАНОТ 18 ПРЕТСТАВУВА ЛОГИЧНО ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ПЛАНОТ 3-6-9 СЀ ДО ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕГОВОРИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2294http://www.sep.gov.mk/content/?id=2294. .]]>Thu, 31 May 2018 15:59:00 +0200ВестиПОВЕЌЕ ОД 8000 МЛАДИ ЌЕ ДИСКУТИРААТ ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПА НА 1 И 2 ЈУНИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2293http://www.sep.gov.mk/content/?id=2293Tue, 29 May 2018 14:19:00 +0200ЕУ вестиПРИВРЕМЕНИ РАБОТНИЦИ: ИЗГЛАСАНИ ЕДНАКВИ ПЛАТИ И УСЛОВИ ЗА РАБОТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2292http://www.sep.gov.mk/content/?id=2292Tue, 29 May 2018 14:13:00 +0200ЕУ вестиСТАЖАНТИ ОД ЕВРОПСКАТА СЛУЖБА ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ВО ПОСЕТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2291http://www.sep.gov.mk/content/?id=2291. .]]>Mon, 28 May 2018 15:54:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2290http://www.sep.gov.mk/content/?id=2290. .]]>Fri, 25 May 2018 13:10:00 +0200ВестиИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЦАТА ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РЕШЕНИЈА И ПОБРЗ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2289http://www.sep.gov.mk/content/?id=2289. .]]>Wed, 23 May 2018 16:52:00 +0200Вести