ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
ИПА 2007 - 2013
Регионална

ИПА Повеќе – кориснички програми

Оваа помош е достапна за:

Регионални проекти кои ја поддржуваат соработката меѓу корисниците во различни земји, промовирајќи помирување, реконструкција и политичка соработка (на пример, Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА), Централно - европскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА) и Регионалниот совет за соработка (РСС))

Хоризонтални проекти кои се однесуваат на заедничките потреби на неколку корисници и на постигнување на поефикасно спроведување и економии на обем.

Помошта е насочена за проекти од следните области:

  • политичка - демократијата и владеењето на правото, човековите права и заштитата на малцинствата, регионалните прашања и меѓународните обврски, привремената цивилна администрација и граѓански дијалог и развој
  • економска - конкурентност, соработката со меѓународните финансиски институции, образование и млади
  • Способност да се преземат обврските од членството – усогласување на законодавството и стандардите во согласност со правилата на ЕУ, особено во однос на слободното движење на стоки, интелектуална и индустриска сопственост, ветеринарна прашања, транспортот, енергијата, царината и оданочувањето, статистиката, животна средина, преку TAIEX, нуклеарната безбедност и заштита од радијација.

Помошта доаѓа во форма на:

  • соработка со меѓународните финансиски институции (на пример, ЕБРД, ЕИБ, ЕЦБ) за да се мобилизираат финансирање
  • дијалог и развој на граѓанското општество
  • шеми за образование (програми за мобилност на студентите, итн.)
  • активности да им се помогне на корисниците да ги исполнат барањата за членство во ЕУ и да ги усогласат нивните стандарди со ЕУ (за статистика, царинските процедури и слично)

Повеќе - корисничките програми дополнуваат поединечни национални програми, со фокусирање на регионалните аспекти и помагајќи им на земјите да учат од заедничките искуства.

Корисници:

Од 2007 година, земјите од Западен Балкан и Турција, под Компонента I - Помош при транзиција и институционална надградба.

Сите детални информации може да се најдат на следниот линк:
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/multi-beneficiary-programme/index_en.htm

 

Сподели ја содржината!
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Вести
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
2018 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.